Silesion.PL

serwis informacyjny

Poznaliśmy wyniki weryfikacji formalnej pomysłów do katowickiego Zielonego Budżetu

Zadania z poprzedniej edycji Zielonego Budżetu fot. ZZM[

Zadania z poprzedniej edycji Zielonego Budżetu fot. ZZM[

W ramach tegorocznego naboru pomysłów mieszkańców do Zielonego Budżetu miasta Katowice, wpłynęło 201 propozycji zadań. Spośród nich dwa wnioski zostały negatywnie ocenione ze względów formalnych. Kolejnym etapem jest analiza merytoryczna. 

– Czwarta edycja Zielonego Budżetu pokazała, że katowiczanie cały czas mają sporo pomysłów na zagospodarowanie i zazielenienie ich najbliższego otoczenia. Mieszkańcy zgłosili 201 wniosków, w tym 29 o charakterze ogólnomiejskim. Rekordzista złożył aż 11 wniosków dotyczących obu kategorii, a więc lokalnych i ogólnomiejskich – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Co ważne, prawie wszystkie zgłoszone pomysły przeszły pierwszy etap weryfikacji Zielonego Budżetu. Bardzo dziękuję wnioskodawcom za zaangażowanie i wysiłek włożony w przygotowanie swoich propozycji – dodaje prezydent.

Do Zielonego Budżetu miasta Katowice propozycje zadań, podobnie jak w ubiegłym roku, można było zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną. Łączna, szacowana przez wnioskodawców wartość wszystkich zgłoszonych propozycji to ponad 6,3 mln zł. Na etapie weryfikacji formalnej wnioskodawcy dwóch zadań wycofali swoje pomysły (Ligota-Panewniki, Bogucice). Natomiast dwa kolejne wnioski zostały zweryfikowane negatywnie.

– W obu przypadkach negatywnie ocenione zadanie zgłoszone zostało na terenie innej dzielnicy niż dzielnica zamieszkania wnioskodawcy, co jest niezgodne z zasadami Zielonego Budżetu. W związku z jednoczesnym wycofaniem dwóch innych zadań przez ich wnioskodawców, do kolejnego etapu przeszło 197 propozycji mieszkańców, które są teraz analizowane pod kątem merytorycznym – mówi Justyna Buchalik, naczelnik wydziału komunikacji społecznej w Urzędzie Miasta Katowice.

Najwięcej procedowanych dalej wniosków o charakterze lokalnym dotyczy Ligoty-Panewnik oraz Wełnowca-Józefowca po 14, a 12 zgłoszono dla Załęża. Wśród zgłoszonych pomysłów są m.in. utworzenie sąsiedzkiej wypożyczalni narzędzi ogrodniczych w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, zazielenienie ulic np. Kilińskiego, Styczyńskiego, Wita Stwosza, Kopernika, Szeligiewicza, Stalmacha, edukacyjne spacery dla mieszkańców po katowickich parkach i lasach (m.in. Wełnowiec-Józefowiec, os. Paderewskiego-Muchowiec, Giszowiec, Piotrowice-Ochojec, Śródmieście, Załęże),  utworzenie w Dolinie Trzech Stawów czterech edukacyjnych sadów miejskich, montaż fontanny na stawie Maroko, czy organizacja warsztatów pszczelarsko-ogrodniczych na os. Tysiąclecia.

W tegorocznej, czwartej edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice, najdroższym zgłoszonym pomysłem jest wniosek ogólnomiejski zakładający rewitalizację zieleni w Parku Kościuszki, o wartości 495 tys. zł. Spośród zadań lokalnych, na 95 tys. zł wyceniono propozycję dla Ligoty-Panewnik „Nasze zielone osiedle”. To zadanie zakłada m.in. wykonanie nasadzeń roślin w postaci alei kwitnących drzew i krzewów w pasach zieleni wzdłuż ul. Małej, ul. Zielonej oraz ul. Kruczej oraz odtworzenia roślinności niskiej przy ul. Kruczej w Katowicach.

Etap weryfikacji merytorycznej zakończy się do 1 września. Na tym etapie analizowane będą m.in. koszt oraz możliwość realizacji zgłoszonych pomysłów, przy czym zgodnie z zasadami ZB, za zadania możliwe do realizacji w szczególności uznaje się:

1) tworzenie łąk kwietnych;

2) zazielenianie przestrzeni publicznej w sposób usystematyzowany;

3) systemową rewitalizację zieleni skwerów i parków;

4) tworzenie systemowej opieki dla starych drzew;

5) systemowe prowadzenie nasadzeń drzew i krzewów;

6) powiększanie sieci publicznych poidełek z wodą pitną;

7) systemowe programy dotyczące zwierząt obejmujące np.: edukację o właściwej opiece czy odżywianiu, sterylizację, akcje informacyjne;

8) warsztaty lub działania edukacyjne w zakresie: ochrony przyrody lub ekologii;

9) zakładanie ogrodów deszczowych;

10) małą retencję na terenach skwerów i parków miejskich.

Do 27 września prace zakończy Zespół Oceniający. Wyniki jego prac oraz informację o wyborze zadań przeznaczonych do realizacji poznamy najpóźniej do 29 września. 

Przypomnijmy, że Zielony Budżet to pula środków, 3 mln zł, wydzielona z budżetu miasta, która przeznaczona jest na pomysły mieszkańców w zakresie szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska. W ramach konsultacji katowiczanie mają okazję podzielić się swoimi pomysłami na działania, które ujęte w formie prostego wniosku trafiają do urzędu, gdzie następnie podlegają weryfikacji pod kątem możliwości realizacji. W trzech dotychczas zakończonych edycjach Zielonego Budżetu miasta Katowice do realizacji wybranych zostało 239 zadań na kwotę przekraczającą 7,5 mln złotych. 

Pod koniec maja Zakład Zieleni Miejskiej ogłosił przetargi na realizację części zadań z ubiegłorocznego Zielonego Budżetu. Dotyczyły one utworzenia: ścieżki edukacyjnej na skwerze Fojkisa, ogrodu terapeutycznego przy szpitalu w Ochojcu, montażu budek lęgowych na os. Tysiąclecia oraz nasadzeń nowej roślinności w tych lokalizacjach, a także zazielenienia ul. Stawowej poprzez zasadzenie 7 kasztanowców. 

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024