Silesion.PL

serwis informacyjny

Poznaj MOC Zawodowca z ekipą Cyber Mariana

Poznaj MOC Zawodowca z Cyber Marianem

Poznaj MOC Zawodowca z Cyber Marianem

Od 25 sierpnia 2020 roku na terenie Województwa Śląskiego trwała regionalna kampania społeczna pn. Poznaj Moc Zawodowca!, której celem było popularyzacja szkolnictwa zawodowego oraz ocieplenie wizerunku tytułowych ZAWODOWCÓW. Ambasadorem kampanii był influencer Cyber Marian, a kampania została przeprowadzona w ramach projektu pn. Śląskie. Zawodowcy, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Kampania pn. Poznaj Moc Zawodowca! dążyła do wzmocnienia wizerunku szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim i wspierała przekaz szkół dzięki niestandardowym działaniom, a także była kontynuacją i ważnym uzupełnieniem działań polegających na zwiększeniu jakości kształcenia zawodowego na terenie województwa śląskiego w ramach projektu pn. Śląskie. Zawodowcy. Przez ponad 2 lata Województwo Śląskie podejmowało kroki, dzięki którym szkolnictwo zawodowe, a więc technika i szkoły branżowe I stopnia, stały się dla młodych osób bardziej atrakcyjne – wybiera je już ponad 55% uczniów.

Skąd wziął się pomysł na kampanię pn. Poznaj Moc Zawodowca!?

Rynek pracy nieustannie się zmienia. Jeszcze kilka lat temu brakowało na nim absolwentów studiów wyższych. Obecnie pracodawcy zgłaszają wysoki popyt na wykwalifikowanych specjalistów, a ich podaż na rynku jest mała. Potwierdzają to badania „Barometru zawodów”, w których zawody deficytowe (te, w których brakuje pracowników) to głównie takie, do których wykonywania można się przygotować kończąc technikum lub szkołę branżową I stopnia. Rynek pracy mocno docenia konkretne kwalifikacje zawodowe. W związku z tym potrzebna była szeroka popularyzacja szkół nauki zawodu, do czego przyczynił się nasz projekt.

Dla kogo została stworzona kampania?

Odbiorcami kampanii pn. Poznaj Moc Zawodowca! byli przede wszystkim ludzie młodzi, w szczególności uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej, którzy dokonywali wyboru swojej ścieżki życiowej i dalszego kierunku kształcenia. Komunikaty były kierowane także do ich rodziców, którzy często mają wpływ na podejmowane przez młodzież decyzje, zwłaszcza te dotyczące dalszego rozwoju i kształcenia. Kampania miała trafić także do nauczycieli i przedsiębiorców – pracodawców, którym pokazaliśmy, że szkoły nauki zawodu prezentują wysoki poziom edukacji, dbają o postępy swoich uczniów oraz otwierają ciekawą i pewną przyszłość zawodową.

Cyber Marian jako jeden z ZAWODOWCÓW?

Ambasadorem kampanii pn. Poznaj Moc Zawodowca! w 2020 roku został znany wśród młodzieży, polski YouTuber, artysta i profesjonalista w swoim fachu – Cyber Marian. ZAWODOWCIEC – twórca, który w niepowtarzalny sposób przez ponad 2 lata mobilizował młodych ludzi w województwie śląskim do rozpoczęcia nauki w szkołach branżowych i technikach, a także zachęcał rodziców, nauczycieli i przedsiębiorców do wsparcia młodzieży w wyborze ich ścieżki zawodowej. Cyber Marian był obecny praktycznie w każdym elemencie kampanii: od konferencji prasowej rozpoczynającej realizację projektu, przez posty w social mediach kampanii i specjalnie nagrywane w tym celu filmy, po obecność na Festiwalu Zawodowca i konferencji kończącej kampanię.

Ambasador nagrywał na potrzeby kampanii różnego typu materiały filmowe. Były to filmy o tym, jak działałby świat bez ZAWODOWCÓW, ciekawostki kończące się zdaniem: „Taką właśnie wiedzę posiadają Zawodowcy”, suchary – żarty o różnych branżach, a także specyficzne życzenia świąteczne oraz filmy inaugurujący i podsumowujący prowadzoną kampanię społeczną.

Jakie działania zostały podjęte w ramach kampanii pn. Poznaj Moc Zawodowca!?

Przez cały okres trwania kampanii prowadzone były kanały w mediach społecznościowych:

Facebook –> Poznaj MOC Zawodowca

(https://www.facebook.com/poznajMOCzawodowca)

Instagram –> poznaj_moc_zawodowca

(https://www.instagram.com/poznaj_moc_zawodowca/)

YouTube –> POZNAJ MOC ZAWODOWCA!

(https://www.youtube.com/c/POZNAJMOCZAWODOWCA)

Udało się opublikować następującą liczbę wpisów na Facebooku i Instagramie:

FB: 410 postów i 394 relacji (w tym 21 sucharów Cyber Mariana),

IG: 406 postów i 396 relacji (w tym 23 suchary Cyber Mariana).

W ramach kampanii pn. Poznaj Moc Zawodowca! opublikowano łącznie 56 filmów na kanale YT, w tym: 10 filmów o Zawodowcach, 10 zajawek do filmów o Zawodowcach, 28 ciekawostek oraz 8 innych filmów (filmy na rozpoczęcie i zakończenie kampanii, życzenia świąteczne, filmy z wydarzeń, na których obecny był Ambasador).

W trakcie projektu przeprowadzono także dystrybucję gadżetów i materiałów informacyjnych do szkół podstawowych w województwie śląskim, a także zorganizowano 2 konferencje prasowe oraz wydarzenie pn. Festiwal Zawodowca.

Czym był Festiwal Zawodowca?

Festiwal Zawodowca to wydarzenie, podczas którego uczniom ostatnich klas szkół podstawowych zaprezentowały się szkoły branżowe i technika. Młodzież miała także okazję spotkać się z Ambasadorem kampanii – Cyber Marianem oraz porozmawiać z nim i dostać autograf na specjalnie zaprojektowanym plakacie Poznaj Moc Zawodowca!. Festiwal Zawodowca odbył się 17 maja 2022 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.Odwiedziło go 724 osób, w tym 582 uczniów śląskich szkół podstawowych.

Wydarzenie otworzył Cyber Marian. Po przemówieniu Członkini Zarządu Województwa Śląskiego Pani Izabeli Domogały nadszedł czas na program artystyczny, w którym Cyber Marian prowadził dla uczniów konkurs z nagrodami. Konkurs oczywiście poświęcony był tematyce ZAWDOWCÓW. Po tym punkcie programu uczestnicy przeszli do części wystawienniczej festiwalu i odwiedzając stoiska szkół branżowych i technicznych, odkrywali, co chcą robić w życiu. Swoje atuty zaprezentowało 30 szkół technicznych i branżowych z terenu województwa śląskiego. Jednym ze stoisk był także punkt informacyjny Poznaj Moc Zawodowca!, w którym można było uzyskać informacje dot. samej kampanii, jak i projektu pn. Śląskie. Zawodowcy.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zarówno same stoiska wystawiennicze szkół, jak również obecność Cyber Mariana, z którym każdy mógł sobie zrobić zdjęcie czy nagrać filmik. „Już wiem, co będę robić w życiu!” – wiele takich i tym podobnych opinii można było usłyszeć od uczestniczek i uczestników Festiwalu Zawodowca.

Czym jest projekt pn. Śląskie. Zawodowcy?

W projekcie, którego okres realizacji trwa od 1 września 2019 r. do 31 marca 2023 r., realizowanych jest wiele działań, których celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie województwa śląskiego oraz dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. W ramach stworzenia jak najlepszych warunków dla zajęć praktycznych uczennic i uczniów prowadzone są liczne staże, szkolenia, kursy oraz doradztwo zawodowe. Swoje kompetencje podnoszą również nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodów. Projekt Śląskie. Zawodowcy niesie za sobą także wypracowanie modelowego rozwiązania – współpracy edukacji z biznesem. Projekt ten adresowany jest do uczniów z terenu województwa śląskiego, a także do nauczycieli kształcenia zawodowego i przedstawicieli kadry pedagogicznej ze śląskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Liderem projektu jest Województwo Śląskie, natomiast jest on realizowany w formule partnerskiej. Partnerami projektu są regionalne organizacje zrzeszające pracodawców z obszaru województwa śląskiego: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Wg ostatnich danych wsparciem w ramach projektu zostało objętych 2 063 uczniów (w tym 842 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy) oraz zgłosiło się 160 nauczycieli.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu pn. Śląskie. Zawodowcy można znaleźć pod adresem: https://zawodowcy.slaskie.pl/

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024