Czytasz: Powstaną programy praktycznego kształcenia. Dla kogo?

Powstaną programy praktycznego kształcenia. Dla kogo?

Chodzi o dopasowanie programu nauki do potrzeb i oczekiwań pracodawców.

Śląscy nauczyciele akademiccy wspólnie z instytucjami otoczenia biznesu i zainteresowanymi firmami stworzą mechanizmy i programy praktycznego kształcenia m.in. przyszłych hutników, odlewników i górników. Chodzi o dopasowanie programu nauki do potrzeb i oczekiwań pracodawców.

"Chcemy, aby po ukończeniu szkoły technicznej uczeń pracował w zdobytym zawodzie i był poszukiwany przez pracodawcę (...). To pierwsza tego typu precyzyjna odpowiedź na potrzeby i oczekiwania rynku pracy dla branż górniczo-wiertniczej i hutniczo-odlewniczej" - wyjaśniła w poniedziałek wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) prof. Barbara Piontek.

KSSE jest jednym z partnerów współfinansowanego z unijnych środków przedsięwzięcia pod nazwą „Kształcenie dualne - dobry start w zawodach branży górniczo–hutniczej”, w którym uczestniczą także Główny Instytut Górnictwa w Katowicach oraz Katedra Odlewnictwa Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 

Celem pilotażu jest wypracowanie modelowych rozwiązań kształcenia praktycznego w siedmiu zawodach związanych z hutnictwem, odlewnictwem i górnictwem, takich jak: wiertnik, odlewnik, hutnik, technik górnictwa podziemnego, odkrywkowego lub otwartego, a także technik przeróbki kopalin stałych. Chodzi o dostosowane do potrzeb pracodawców kształcenie uczniów szkół branżowych i techników. 

Partnerzy przedsięwzięcia mają wspólnie wypracować modelowe rozwiązania dla każdej profesji, począwszy od spraw formalnych (jak np. konstrukcja umowy między szkołą a pracodawcą), poprzez programy zajęć praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców czy rozwiązania dla opiekunów praktyk po stronie szkoły i firmy, po wdrożenie i praktyczną weryfikację wdrażanych mechanizmów. "Zbudujemy konkretne programy nauczania dla przedsiębiorców i system ewaluacji pozyskanych kompetencji dla szkół" - wskazała wiceprezes strefy. 

Celem projektu jest także przygotowanie rozwiązań służących angażowaniu pracodawców w organizację nauki zawodu w swoich firmach - zarówno poprzez staże i praktyki, jak i praktyczną naukę zawodu w ramach zajęć szkolnych. Może to dotyczyć zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i małych oraz średnich firm. 

Projekt, dofinansowany z unijnych środków blisko 0,7 mln zł, obejmuje też ocenę skuteczności wypracowanych we współpracy nauki i biznesu modeli kształcenia. "Testując proponowane rozwiązania w praktyce dowiemy się, co i jak trzeba zrobić, aby podnieść jakość kształcenia praktycznego w tych zawodach" – dodała prof. Piontek. 

Przedstawiciele KSSE podkreślają, że strefa kładzie duży nacisk na pomoc w przygotowaniu kadr, z których będą mogły korzystać firmy posiadające w strefie swoje fabryki. Od 2016 r., przy współpracy z KSSE, na Wydziale Mechanicznego Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach są już prowadzone studia dualne, łączące przygotowanie teoretyczne z praktyczną nauką zawodu.

Zgodnie z regulaminem tych studiów, przez pół roku studenci mają zajęcia na uczelni, a kolejne pół roku pracują w wybranych firmach różnych branż przemysłu - także tych działających w Katowickiej SSE w ramach klastra motoryzacyjnego Silesia Automotive & Advanced Manufacturing. Taka formuła daje studentom nie tylko wiedzę i doświadczenie zawodowe, ale i wynagrodzenie oraz stypendium, fundowane przez firmy uczestniczące w projekcie. (PAP)

Czytaj więcej