Czytasz: Kolejki przed kopalniami. Powrót do przeszłości?

Kolejki przed kopalniami. Powrót do przeszłości?

00:22
Przed kopalniami ustawiają się długie kolejki. Ludzie stoją w nich od rana.

Za czym kolejka ta stoi? - śpiewała Krystyna Prońko w 1981 roku. Po 36 latach to pytanie znowu jest aktualne. Od wczesnych godzin rannych przed kopalniami ustawiają się długie kolejki. Wszystko przez ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraconego prawa do bezpłatnego węgla, która weszła w życie we wtorek.

Kolejka przed KWK Boże Dary

Górnicze spółki rozpoczęły przyjmowanie wniosków o rekompensaty w wysokości 10 tys. złotych netto. Osoby uprawnione do tego świadczenia mają 21 dni na ich złożenie.

UTRACONY DEPUTAT. KTO JEST UPRAWNIONY?

Zgodnie z ustawą, uprawniony do rekompensaty jest emeryt lub rencista, który miał ustalone prawo do emerytury lub renty, pobierał już takie świadczenie z ZUS, a w trakcie pobierania emerytury lub renty otrzymywał z kopalni bezpłatny węgiel w naturze lub w ekwiwalencie pieniężnym (ustawa zawiera daty graniczne, do których wydawany był deputat), a następnie został tego świadczenia pozbawiony na skutek zawartych porozumień lub dokonanych wypowiedzeń.

O rekompensatę mogą także wnioskować: wdowy, wdowcy i sieroty, mający ustalone prawo do renty rodzinnej po emerycie lub renciście, który spełniał warunki do otrzymania rekompensaty.

Kolejka przed KWK Wieczorek

UTRACONY DEPUTAT. GDZIE UZYSKAĆ INFORMACJE?

Uruchomione są infolinie, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:

Polska Grupa Górnicza: 32 757 27 27

Jastrzębska Spółka Węglowa: 32 756 21 13

Spółka Restrukturyzacji Kopalń: 32 757 32 60

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK ZA UTRACONY DEPUTAT? - LISTA PUNKTÓW

 

 

Czytaj więcej