Czytasz: Powiatowa inwestycja w ludzi

Powiatowa inwestycja w ludzi

Dzisiaj w Wodzisławiu Śl. oficjalnie otwarto tzw. mieszkania chronione.

 Dzisiaj w Wodzisławiu Śl. w budynku byłego ośrodka zdrowia przy ul. Wolności 24 oficjalnie uruchomiono mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych oraz usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczych i rodzin zastępczych. Przedsięwzięcie zrealizował Powiat Wodzisławski.

 Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał starosta Ireneusz Serwotka, nadzorująca powiatową pomoc społeczną członkini zarządu powiatu Janina Chlebik-Turek oraz jeden z mieszkańców. W uroczystości wziął również udział wiceprzewodniczący rady powiatu Eugeniusz Ogrodnik oraz przedstawiciele m.in. przedstawiciele powiatowych instytucji pomocy społecznej i Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śl., które inwestycję zrealizowały.

 Starosta apelował, aby stwarzać osobom potrzebującym jak najlepsze warunki. – To ważna dzisiaj uroczystość. Cieszę się, że jesteśmy tak licznie tutaj zgromadzeni. Te mieszkania są szansą, a ta inwestycja jedną z najważniejszych, bo jest inwestycją nie w budynek, ale w ludzi. Przyszłym użytkownikom życzę, by to był rzeczywiście ich prawdziwy dom, ten wymarzony, gdzie znajdą swoją przystań – powiedział starosta.

 Mieszkanie chronione to zgodnie z ustawą o pomocy społecznej forma pomocy społecznej w postaci lokum mieszkalnego, w którym pod opieką odpowiednich specjalistów podopieczni przygotowują się do prowadzenia samodzielnego życia lub np. opuszczenia placówki zapewniającej całodobową opiekę. Z nowo powstałych w Wodzisławiu Śl. mieszkań chronionych może korzystać w sumie 14 osób: osiem z niepełnosprawnością oraz 6 wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo- wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych czy socjoterapeutycznych.

 Inwestycja kosztowała ok. 1,85 mln zł, z czego ok. 65% tj. prawie 1,2 mln zł, wodzisławskie starostwo i Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami pozyskały z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

 W ramach prac związanych z adaptacją obiektu gruntownie wyremontowano wszystkie pomieszczenia. Zmodernizowana została instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna. W budynku zainstalowano też windę dla osób niepełnosprawnych oraz zewnętrzną platformę przyschodową. Nowej jakości nabrało też otoczenie wokół dawnego ośrodka zdrowia. Wymieniono ogrodzenie i bramę wjazdową, urządzono tereny zielone, a wokół budynku utworzono dziewięć miejsc postojowych, w tym dwa dla osób z niepełnosprawnością.

 Obiekt poddano też termomodernizacji. Ocieplono ściany zewnętrzne i poddasze, wymieniono stolarkę okienną poddasza i piwnic, a także zmodernizowano system grzewczy i instalacji centralnego ogrzewania. Na obiekcie zainstalowana została też instalacja solarna do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, a nad wejściem oraz od północnej strony wymieniono zadaszenie na poliwęglanowe o konstrukcji aluminiowej. Ze środków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. zakupiono zaś niezbędne wyposażenie mieszkań.

 Dzięki temu obiekt, który przez dłuższy czas nie był użytkowany, nie tylko został zmodernizowany, ale zyskał nową funkcję. A wszystko za sprawą działań miękkich, jakimi są objęci uczestnicy projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl., a współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny (wartość projektu to 293 tys. zł). Polega on na aktywizacji społecznej i zawodowej użytkowników mieszkań chronionych: usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz osób z zaburzeniami psychicznymi.

  W ramach wsparcia uczestnicy są objęci m.in. pracą socjalną oraz poradnictwem psychologicznym, prawnym, treningami praktycznych umiejętności życiowych i interpersonalnych oraz innymi działaniami. Wszystko to ma doprowadzić do wypracowania większej samodzielności życiowej i przystosowania do funkcjonowania w otwartym społeczeństwie, kształtowania wrażliwości na potrzeby innych, gotowości niesienia pomocy oraz umiejętności współpracy i współdziałania w grupie.

Czytaj więcej