Czytasz: Popularny spray do nosa wycofany z obrotu

Popularny spray do nosa wycofany z obrotu

Chodzi o aerozol Sudafed Xylospray HA.

Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją z 25 stycznia 2019 roku wycofał z obrotu na terenie całego kraju poniższy produkt leczniczy:

Sudafed Xylospray HA (Xylometazolini hydrochloridum), aerozol do nosa, roztwór, 1 mg/ml x 10 ml
Seria: F143280A, data ważności 30.09.2020
Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited z siedzibą w Irlandii
przedstawiciel: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęła informacja od przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego o podejrzeniu braku spełnienia wymagań jakościowych oraz dobrowolnym wycofaniu ww. serii produktu Sudafed Xylospray HA.

- Decyzja została podjęta w związku z faktem, że nie można wykluczyć niespełnienia wymagań jakościowych produktu w zakresie sterylności - czytamy w uzasadnieniu GIF.