Czytasz: Ponad tysiąc osób na spotkanie Ruchu Światło-Życie

Ponad tysiąc osób na spotkanie Ruchu Światło-Życie

Ruch Światło-Życie, zwany potocznie oazowym, to najliczniejszy ruch w polskim Kościele.

Około tysiąca osób koordynujących działalność katolickiego Ruchu Światło-Życie przybyło na trwające od piątku 42. doroczne spotkanie na Jasnej Górze. Rozważają przede wszystkim wkład twórcy ruchu oazowego, ks. Franciszka Blachnickiego, w rozwój życia duchowego w Polsce.

Ruch Światło-Życie, zwany potocznie oazowym, to najliczniejszy ruch w polskim Kościele. W ostatnich kilku latach szczególnie koncentruje się na ewangelizacji, aby lepiej docierać do współczesnego człowieka i nieść światu przesłanie Ewangelii.

Coroczna czterodniowa Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie jest najważniejszym w roku spotkaniem jego organizatorów. Służy przygotowaniu pracy formacyjnej, która rozpoczyna się latem. Program wypełniają m.in. wykłady, modlitwy i nabożeństwa; w tym roku akcentem jest przypadająca 27 lutego 30. rocznica śmierci ks. Blachnickiego.

Rocznica ta będzie szczególnie przypominana w poniedziałek, jednak swego rodzaju duchowym podsumowaniem spotkania była niedzielna msza odprawiona w Kaplicy Matki Bożej. Odprawił ją delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie abp Adam Szal.

W homilii generał zakonu paulinów o. Arnold Chrapkowski akcentował m.in., że w słowach ewangelii „nie troszczcie się więc zbytnio o swoje życie” nie chodzi o postawę bierną wobec przyszłości czy bliźnich, lecz o właściwą hierarchię wartości. Wskazówką jest bowiem zdanie: „starajcie się naprzód o królestwo Boga i o jego sprawiedliwość”.

- Nie możemy uciekać od rzeczy materialnych, które mają nam służyć i służą także misji kościoła. Jednakże trzeba nieustannie kontrolować swoje serce - do kogo ono bardziej lgnie. Czy do Pana, którym jest Bóg, czy też do pana, którym jest dobrobyt pojmowany jako najwyższa wartość - zaznaczył o. Chrapkowski.

W tym kontekście pytał, czy podobnie jak w dawnych czasach, także dzisiaj prawda ewangelii o tej właściwej hierarchii nie jest dziś nawet szczególnie zagrożona: „czy służba mamonie pod różnymi postaciami nie zagarnia coraz bardziej myśli, serca i woli człowieka, przesłaniając Królestwo Boże i jego sprawiedliwość”.

- Nikt nie może dwom panom służyć. Nie można pokładać ufności w Bogu, jeśli jest się dwulicowym. Ta postawa dwulicowości – ona powoduje lęk o jutro i wywołuje w człowieku poczucie bycia nie w porządku wobec Boga stwórcy. apostołów, ale też każdego człowieka: „czyż wy nie jesteście ważniejsi?”.

Światło-Życie to jeden z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi w różnym wieku, świeckich i duchownych. Cel osiąga przez spotkania, głównie młodzieży, w działających przy parafiach grupach oazowych.

Twórcą oazy, założycielem Ruchu i jego pierwszym moderatorem krajowym był pochodzący z Górnego Śląska, zmarły w 1987 r. ks. Franciszek Blachnicki. Trwają starania o jego beatyfikację. Ruch powstał i rozwija się w Polsce, a w ostatnich latach również na Słowacji, Ukrainie, Litwie, Białorusi, w USA, Czechach, Niemczech, Anglii oraz Belgii.

Czytaj więcej