Silesion.PL

serwis informacyjny

Ponad 75% biur rachunkowych za przywróceniem licencji zawodu księgowego

ksiegowy

ksiegowy

Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych, zrzeszająca 1700 podmiotów, przeprowadziła badanie na temat licencji zawodu księgowego. Prawie 77% biur rachunkowych uważa, że jej przywrócenie będzie miało pozytywny wpływ na branżę.

Ministerstwo Finansów postanowiło rozpocząć dyskusję na temat przyszłości zawodu księgowego. Jest to wynik oczekiwań płynących z postulatów i petycji trafiających do resortu. To z kolei efekt tego, że profesja ta po deregulacji w 2014 roku nie doczekała się precyzyjnych regulacji oraz definicji. Normom podlegało jedynie usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, w ten sposób, że czynności składające się na nie mogły wykonywać wyłącznie osoby uprawnione. Są to księgowi z certyfikatem lub świadectwem kwalifikacyjnym Ministra Finansów oraz biegli rewidenci i doradcy podatkowi.

W badaniu OSCBR 75% biur rachunkowych deklaruje, że jest za przywróceniem licencji księgowego. Prawie 69% uważa, że deregulacja miała negatywny wpływ na jakość pracy księgowych. Ponad 67% zauważa z kolei, że regulacja wpłynie pozytywnie na klientów biur rachunkowych. Aż 66% badanych wskazało, że nie ma obecnie skutecznych mechanizmów certyfikacji. Branża kieruje się głównie takimi wskaźnikami jak doświadczenie zawodowe, lata pracy, wykształcenie kierunkowe oraz mimo wszystko zdany w poprzednich latach egzamin w Ministerstwie Finansów. Biura rachunkowe wskazywały, że nie wykształciły się skuteczne mechanizmy rynkowej certyfikacji. Pojawiające się obecnie certyfikaty czy licencje nie są powszechnie rozpoznawalne i nie cieszą się takim zaufaniem, jak certyfikat księgowy wydawany przez Ministra Finansów.

Regulacja zawodu pozwala na ustalenie pewnych standardów, które powinny być obowiązkowe dla naszej branży. Wypracowanie odpowiedniego rozwiązania pozwoli na spełnienie oczekiwań rynku oraz zapewnienie odpowiednio wysokiej jakości usług księgowych. Jest to o tyle istotne, że liczba przedsiębiorstw prowadzących księgi rachunkowe w naszym kraju wynosi prawie 300 tys., ewidencję przychodów prowadzi prawie 400 tys., a księgę przychodów i rozchodów prawie 1,5 mln. Wprowadzenie licencji spowoduje znaczące zmiany zawodowe dla wielu tysięcy osób, które obecnie są księgowymi, dlatego też podjęcie tej decyzji powinno uwzględniać wnikliwą analizę potrzeb branży i jej klientów – mówi Anita Gołębiewska, Dyrektor Zarządzający Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR).

Zbadane biura rachunkowe wskazują, że korzyści, jakie przyniesie licencjonowanie zawodu księgowego to głównie podwyższenie kwalifikacji, szerzenie wiedzy na temat przepisów podatkowych, zwiększenie prestiżu zawodu księgowego i przywrócenie jego rangi, co doprowadzi do wzrostu zaufania do biur rachunkowych, poprawy ich wizerunku oraz większej pewności klientów. Badani wskazywali również na usunięcie z rynku konkurencyjnych podmiotów, które zaniżają ceny rynkowe, a tym samym także jakość usług świadczonych przez księgowych.

O tym temacie porozmawiamy podczas zaplanowanego w najbliższym czasie Kongresu Bezpiecznego Rozwoju Biura Rachunkowego sieci OSCBR 2022. Aktualny priorytet spotkania to m.in. bezpieczeństwo i rozwój biura rachunkowego. To ważne, ponieważ cyfryzacja i standaryzacja usług księgowych, duża konkurencja na rynku, zwiększające się wymagania dotyczące ochrony danych i wymogów formalnych powodują, że biznes księgowy staje się coraz bardziej wymagający i ryzykowny. Stąd pojawia się temat regulacji tej profesji oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Podczas Kongresu wymienimy się doświadczeniami, zaprezentujemy nowe inicjatywy z obszaru technologii oraz omówimy nowe zagrożenia dla biznesu księgowego – podsumowuje Anita Gołębiewska, Dyrektor Zarządzający Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR).

Ministerstwo Finansów poddaje kwestie licencjonowania zawodu księgowego konsultacjom, aby sprawdzić i dopytać interesariuszy o kierunek zmian dotyczących przyszłości tej profesji. Celem jest szczegółowa analiza wyników, a następnie obranie odpowiedniej trajektorii dalszych działań.

***

Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR) to największa sieć biur rachunkowych w Polsce, której celem jest wspieranie Klientów w prowadzeniu biznesu poprzez dostarczanie inteligentnej technologii i najwyższej jakości usług księgowych. Sieć prowadzi działania edukacyjne dzieląc się stale poszerzaną wiedzą na temat biznesu księgowego, zarządzania, nowoczesnych rozwiązań technologicznych, e-faktur oraz rozwoju osobistego. OSCBR zrzesza już ponad 2000 biur w całym kraju, w tym ponad 700 jest już certyfikowanych. W 2021 roku sieć zainicjowała program Ogólnopolskich Cyfrowych Rewolucji Księgowych.

Więcej informacji o OSCBR można znaleźć na stronie oscbr.pl

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024