Czytasz: Pomoc z Krakowa i 5724 studentów na starcie. Jak rodził się UŚ?

Pomoc z Krakowa i 5724 studentów na starcie. Jak rodził się UŚ?

Ma dwanaście wydziałów, prawie 25 tysięcy żaków i 3,4 tysiąca wykładowców. Poznaj historię Uniwersytetu Śląskiego.

Pierwsza myśl o zasadności utworzenia uniwersytetu na Górnym Śląsku pojawiła się już w 1921 roku. Pierwszy zwiastun nowej śląskiej uczelni już siedem lat później. - Był nim powołany w 1928 roku Instytut Pedagogiczny - podkreślają władze uczelni. Na drodze uniwersytetowi stanęła jednak druga wojna światowa.

 

Powojenny Memoriał

Sprawa wraca zaraz po wojnie. W 1945 roku zawiązał się Obywatelski Komitet Przygotowawczy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Efektem jego pracy był Memoriał w sprawie założenia pierwszej takiej wyższej uczelni w naszym regionie. W 1950 roku Instytut Pedagogiczny zastępuje Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Szybko może pochwalić się pełnią praw akademickich.

UJ-ot pomógł UŚ-owi

W czerwcu 1962 roku podjęto próby powołania do życia Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach. - Było to przełomowe wydarzenie dla inicjatywy utworzenia Uniwersytetu Śląskiego – podkreślają władze uczelni. Dlaczego? Po proste, stanowisko prorektora ds. Filii UJ objął prof. Kazimierz Popiołek - jak się później okaże - pierwszy rektor Uniwersytetu Śląskiego. I choć UJ otworzył na Śląsku swoje kierunki matematyczne, fizyczne oraz studia prawnicze, to idea utworzenia samodzielnego ośrodka uniwersyteckiego wciąż była żywa. - Nabierała bardziej realnych kształtów m.in. dzięki koncepcji połączenia dwóch uczelni: Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Filii UJ – wspominają władze UŚ.

Na prawo, psychologię lub mechanikę. Historia tylko zaocznie

Ostatecznie decyzja w sprawie powołania uniwersytetu zapadła w 1968 roku. 8 czerwca powstaje Uniwersytet Śląski, jako 9. uniwersytet w Polsce. 1 października 1968 roku w Hali Parkowej w Katowicach odbywa się uroczysta inauguracja I roku akademickiego w Alma Mater Silesiensis. Uczelnia proponowała kształcenie na następujących kierunkach: filologia polska, pedagogika, psychologia, historia (zaocznie), prawo, administracja, matematyka, fizyka, chemia, wychowanie fizyczne, elektrotechnika, mechanika. Na stanowisko rektora nowej uczelni powołany został prof. Kazimierz Popiołek.

4 wydziały i niemal 6 tysięcy żaków na starcie

Uczelnia rozpoczęła działalność licząc 5724 studentów (na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych). Kształcili się oni na czterech Wydziałach: Humanistycznym; Matematyki, Fizyki i Chemii; Prawa i Administracji oraz Wychowania Technicznego (to dziesiejszy Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach). Dwa lata później powołano do życia Filię UŚ w Cieszynie. W 1973 roku utworzono trzy nowe Wydziały: Filologiczny; Nauk Społecznych oraz Biologii i Ochrony Środowiska.

Teologia z lekkim poślizgiem

W 1974 roku powstaje Wydział Nauk o Ziemi, w 1976 r. Wydział Pedagogiki i Psychologii, a w 1978 r. Wydział Radia i Telewizji. W 1989 roku Senat Uniwersytetu Śląskiego podjął uchwałę dotyczącą utworzenia Wydziału Teologicznego, jednak sprawie nie nadano biegu. Utworzenie Wydziału zostało uchwalone finalnie przez Senat UŚ w 2000 roku, a swoją siedzibę otrzymał dopiero w 2004 roku. W 2005 roku, z rozwiązanej Filii UŚ w Cieszynie, powstały dwa ostatnie Wydziały Artystyczny oraz Etnologii i Nauk o Edukacji.

Dwanaście wydziałów do wyboru

Dzisiejszy Uniwersytet Śląski to w pełni autonomiczna szkoła wyższa, kształcąca prawie 25 tys. studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na dwunastu Wydziałach: Artystycznym; Biologii i Ochrony Środowiska; Etnologii i Nauk o Edukacji; Filologicznym; Informatyki i Nauki o Materiałach; Matematyki, Fizyki i Chemii; Nauk o Ziemi; Nauk Społecznych; Pedagogiki i Psychologii; Prawa i Administracji; Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego; Teologicznym oraz w międzywydziałowych i ogólnouczelnianych jednostkach naukowo-dydaktycznych Uniwersytet zatrudnia niemal 3,4 tys. pracowników, w tym 2 tys. nauczycieli akademickich.

Czytaj więcej