Czytasz: Polska tworzy "wojska cyberprzestrzeni"

Polska tworzy "wojska cyberprzestrzeni"

Minister powołał pełnomocnika ds. utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Płk. Karol Molenda będzie odpowiedzialny za stworzenie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Powołanie takich formacji jest realizacją wytycznych NATO.

- W ubiegłym roku powołałem zespół, którego zadaniem było przygotowanie koncepcji wzmocnienia Sił Zbrojnych RP w kontekście zagrożeń w cyberprzestrzeni. Dziś czas na wdrażanie wniosków. Dziś jest czas na wdrażanie cyber planów – powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

CZYM SĄ WOJSKA OBRONY CYBERPRZESTRZENI?

Nowe oddziały mają powstać z połączenia Narodowego Centrum Kryptologii i Inspektoratu Informatyki. Minister Mariusz Błaszczak zapowiedział, że od 1 września 2019 roku przy Wojskowej Akademii Technicznej powstanie liceum informatyczne. Powołano takża instytucję, która pozwoli na kontynuowanie studiów w zakresie MBA dotyczących cyberbezpieczeństwa.

źródło: X-NEWS

Niewykluczone, że powstwanie także specjalistyczna szkoła podoficerska łączności i informatyki. Ta miałaby się znaleźć w Zgierzu.

"Cyberoddziały" powołane zostaną także w strukturach Terytorialsów. Będzie to oferta skierowana do osób, które chcą kontynuować karierę zawodową na rynku cywilnym i jednocześnie są gotowe do podjęcia służby na rzecz bezpieczeństwa Polaków w cyberprzestrzeni. 

- Tworzymy komponent "cyber" w WOT tak, żeby ci, którzy dziś pracują w firmach informatycznych, którzy są profesjonalistami, którzy mają wysoką pozycję na rynku, jeśli tylko będą chcieli, żeby mogli przystąpić do WOT i mogli stać na straży bezpieczeństwa Polski i Polaków - powiedział minister Mariusz Błaszczak.