Czytasz: Uczniowie tej szkoły dostaną co miesiąc 200 zł

Uczniowie tej szkoły dostaną co miesiąc 200 zł

Miesięczne stypendia dla uczniów zaoferuje Polska Grupa Górnicza

Polska Grupa Górnicza ufunduje stypendia uczniom, którzy podejmą naukę w szkołach górniczych współpracujących z tą spółką. Warunkiem dla uczniów będzie związanie przyszłości zawodowej z PGG po zakończeniu nauki.

Największa spółka węglowa, będąca również jednym z największych pracodawców w regionie deklaruje, że chce zachęcić młodzież do wiązania przyszłości z sektorem górniczym. PGG przekonuje, że branża dobrze wykorzystała czas restrukturyzacji i staje się innowacyjna i przyszłościowa. Aby zapewnić sobie dobrze wykwalifikowane kadry na przyszłość, spółka zdecydowała o ufundowaniu stypendiów.

Jak poinformował PAP we wtorek rzecznik PGG Tomasz Głogowski, miesięczne stypendia w wysokości 200 zł otrzymają uczniowie rozpoczynający naukę we współpracujących z Grupą szkołach branżowych i technikach górniczych, pod warunkiem związania swojej przyszłości zawodowej z PGG. Uczniowie, którzy uzyskają dobre wyniki, poparte dobrym zachowaniem, otrzymają dodatkowo na koniec każdego roku szkolnego 1 tys. zł nagrody naukowej.

Współpracę ze szkołami zapoczątkowała w 2004 r. poprzedniczka PGG – Kompania Węglowa. W ciągu 10 lat dała ona gwarancje zatrudnienie prawie 8,5 tys. uczniów szkół zawodowych i techników. W 2015 r., w związku z trudną sytuacją ekonomiczną, Kompania zawiesiła udzielanie gwarancji zatrudnienia dla uczniów - przyjęcia absolwentów posiadających gwarancje zatrudnienia odbywały się sukcesywnie, w miarę możliwości kadrowych i finansowych firmy. Ostatecznie, mimo kłopotów, wypełnione zostały wszystkie zobowiązania spółki w tym zakresie.

W ubiegłym roku, kiedy PGG realizowała jeszcze gwarancje zatrudnienia dane uczniom przez Kompanię, pracę w kopalniach spółki znalazło 815 absolwentów. W połowie stycznia br. Grupa podała, że zamierza w tym roku przyjąć do pracy ok. 340 absolwentów szkół.

Przedstawiciele PGG wskazują, iż z przeprowadzonych analiz wielkości corocznych odejść pracowników na emerytury, struktury wiekowej i stażu pracy, wynika potrzeba dalszej współpracy ze szkołami, które są dobrze przygotowane do kształcenia młodzieży w zawodach górniczych. Dotychczasowa współpraca pozwoliła m.in. na doprecyzowanie zasad w zakresie naboru i przebiegu edukacji.

- Analizując potrzeby kadrowe i wyzwania, jakie stoją przed górnictwem, zachęcamy szkoły i jednocześnie władze samorządowe jako organy prowadzące szkoły, do podjęcia współpracy w zakresie kształcenia zawodowego, odpowiadającego potrzebom współczesnego górnictwa - powiedział cytowany we wtorkowej informacji PGG wiceprezes spółki ds. pracy Jerzy Janczewski.

- Stając w obliczu reformy szkolnictwa zawodowego, chcemy uczestniczyć w kształceniu dualnym, zapewniając młodym ludziom dokonującym wyboru szkół branżowych i techników możliwość praktycznej nauki zawodu u pracodawcy, czyli w naszej spółce - zadeklarował Janczewski.

Przyjęcia do pracy absolwentów szkół są częścią procesu uzupełniania zatrudnienia w PGG, koniecznego głównie z powodu odejść pracowników na emerytury. Firma szacuje, że w tym roku ponad 1,8 tys. osób może skorzystać z uprawnień emerytalnych, a ok. 600 pracowników - z pakietu osłonowego. W miejsce odchodzących przyjętych będzie niespełna 1,7 tys. nowych pracowników, z czego 340 to absolwenci. Ich liczba może jescze się zmienić, jeśli nie wszyscy ostatecznie będą chcieli podjąć pracę w PGG.

Szkoły, z którymi obecnie współpracuje PGG, znajdują się m.in. w Katowicach, Mysłowicach, Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Lędzinach, Łaziskach Górnych, Rybniku, Radlinie i Wodzisławiu Śląskim. Spółka umożliwia też ich uczniom podjęcie nauki na studiach dziennych, podtrzymując gwarancje zatrudnienia w kopalniach PGG do czasu zakończeniu kształcenia.

Dalsze kształcenie na kierunkach technicznych i specjalnościach oczekiwanych w górnictwie, umożliwia m.in. podjęta przez PGG współpraca z Politechniką Śląską, w ramach której spółka np. przyjmuje studentów na płatne praktyki i zatrudnia po zakończeniu studiów. Ich umowa nie wyklucza możliwości współpracy Grupy z innymi uczelniami, które będą oferowały kierunki niezbędne dla kształcenia kadr na potrzeby innowacyjnego górnictwa.

W 2017 r. na wielkość zatrudnienia w PGG wpłynęło przede wszystkim przejęcie kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego z blisko 12,5-tysięczną załogą. Dodatkowo do pracy przyjęto ponad 2,5 tys. osób pozyskanych z rynku pracy i 815 absolwentów. Obecnie PGG zatrudnia ponad 43 tys. osób.(PAP)

autor: Mateusz Babak

edytor: Jacek Ensztein

Czytaj więcej