Czytasz: Politechnika Śląska zainaugurowała nowy rok akademicki

Politechnika Śląska zainaugurowała nowy rok akademicki

Już po raz 74. na Politechnice Śląskiej rozbrzmiało uroczyste „Gaudeamus Igitur”.

Tym samym rok akademicki 2018/2019 został oficjalnie zainaugurowany. Uroczystość z udziałem władz uczelni, zaproszonych gości, pracowników i studentów odbyła się dziś w Centrum Edukacyjno-Kongresowym.

W przemówieniu inauguracyjnym rektor prof. Arkadiusz Mężyk podkreślał, że rozpoczynający się rok akademicki będzie dla wszystkich polskich uczelni, w tym również dla Politechniki Śląskiej, przełomowy.

– Wczoraj weszła w życie nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwana Konstytucją dla Nauki, która znacząco zmieni szkolnictwo wyższe. Główny cel nowej ustawy, czyli stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju polskiej nauki, a także kształcenia kadr przyszłości, przyświeca nam od dawna. Reformę szkolnictwa wyższego traktujemy jako szansę dla Politechniki Śląskiej. I zamierzamy ją ze wszech miar wykorzystać – podkreślał prof. Arkadiusz Mężyk.

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego jednym z najważniejszych momentów jest immatrykulacja, a więc przyjęcie do wspólnoty akademickiej nowych studentów. W tym roku naukę w murach gliwickiej uczelni rozpoczęło prawie 6700 studentów na 56 kierunkach studiów. Rektor Politechniki Śląskiej w swoim przemówieniu zwrócił się także do nich. – Chciałbym, aby nasza uczelnia stała się dla Was miejscem rozwoju we wszelkich sferach życia – intelektualnej, duchowej, sportowej czy kulturalnej. Cieszę się, że obdarzyliście nas zaufaniem i wybraliście Politechnikę Śląską jako miejsce, w którym będziecie zdobywać wiedzę i umiejętności, które pozwolą Wam spełnić marzenia i zyskać zawód, który da Wam satysfakcję i stabilizację w życiu – mówił prof. Arkadiusz Mężyk.

Tradycyjny wykład inauguracyjny  pt. „Od dotacji do instrumentów zwrotnych, czyli jak finansować innowacje” wygłosił prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Profesor zwrócił się również do studentów: – Nie bójcie się myśleć w taki sposób, żeby od razu przeskakiwać te bariery, które przed naszym pokoleniem są ciągle obecne. Nagroda będzie dla tych, którzy będą się starali wyjść spoza paradygmatu – podsumował dyrektor NCBR-u.