Czytasz: Politechnika Śląska ma mobilne laboratorium do badania powietrze

Politechnika Śląska ma mobilne laboratorium do badania powietrze

Pomoże m.in. w skutecznej walce ze smogiem.

Dzięki zaangażowaniu prorektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. Janusza Kotowicza, kierownika Katedry Ochrony Powietrza Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki dr hab. inż. Elwiry Zajusz-Zubek, prof. Józefa Pastuszki oraz dyrektora CKI w Rybniku dr. Zygmunta Łukaszczyka Politechnika Śląska pozyskała środki na zakup mobilnego laboratorium pomiarów imisji zanieczyszczeń powietrza.

Zakup w kwocie 398 tys. zł, został sfinansowany w połowie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Politechnikę Śląską.

Uczelnia zyskała mobilne laboratorium do celów dydaktycznych, naukowych oraz wykorzystania uzyskanych pomiarów przez jednostki samorządu terytorialnego. Wyniki będą miały zastosowanie do prognozowania niskiej emisji i skutecznej walki ze smogiem.