Czytasz: Nie ma zgody w sprawie włączenia KHW do PGG

Nie ma zgody w sprawie włączenia KHW do PGG

Poniedziałkowe rozmowy ministra Tchórzewskiego z górnikami bez porozumienia.

Poniedziałkowe rozmowy ze związkowcami w sprawie warunków połączenia Katowickiego Holdingu Węglowego z Polską Grupą Górniczą zakończyły się bez oczekiwanego porozumienia.

Najpierw rozmowy opuścili związkowcy Polskiej Grupy Górniczej. Uznali, że na tym etapie rozmowy dotyczą pracowników holdingu. Zaznaczyli, że oczekują gwarancji zatrudnienia, działania kopalń oraz inwestycji w PGG. Projekt dokmumentu miałby być wypracowany we wtorek.

W poniedziałek związkowcy zapoznali się z projektem porozumienia zakładający utrzymanie aktualnego układu zbiorowego jeszcze przez rok. Nie znalazły się tam jednak zapisy o tzw. czternastej pensji. Wcześniej mowa była o rozwiązaniu układu. Do porozumienia jednak nie doszło.

- Końcowego porozumienia nie uzyskaliśmy. W niektórych punktach jest zbliżenie, w niektórych nie ma tego zbliżenia. Będziemy te rozmowy kontynuowali - powiedział Krzysztof Tchórzewski

Obie strony uzgodniły, że nie będą komentowali publicznie przebiegu rozmów. Terminu kolejnych jeszcze nie ustalono. W najbliższym czasie związkowcy mają otrzymać dane i wyliczenia finansowe, które mają obrazować poziom wynagrodzeń w zależności od przyjętego wariantu.

- Jest przerwa w rozmowach. Daliśmy sobie czas, żeby przejrzeć materiały, które zostaną nam przedstawione, bo decyzja musi być podjęta w bardzo poważnej atmosferze, po analizie wszystkich informacji; to dotyczy kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy w obu spółkach" - mówił Szczepan Kasiński jeden z liderów związku 

DOBRE NASTROJE PRZEZ ROZMOWAMI

Minister Krzysztof Tchórzewski oraz Grzegorz Tobiszowski w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej liczyli na parafowanie porozumień ze związkowcami w sprawie zasad połączenia Katowickiego Holdingu Węglowego z Polską Grupą Górniczą. Sukces poniedziałkowych ustaleń otwierał drogę do rozmów z instytucjami finansowymi i Komisją Europejską.

W Katowicach miało zostać wypracowane porozumienie społeczne, precyzujące warunki przejścia pracowników KHW do PGG. Połączenie obu spółek planowane jest na 1 kwietnia 2017.

- Dzisiaj spotykamy się z nadzieją, że znajdziemy ostateczne rozwiązanie, które pozwoli nowej Polskiej Grupie Górniczej funkcjonować rentownie z pożytkiem dla górników i społeczności śląskiej - mówił minister Krzysztof Tchórzewski w Katowicach.

Szybkie zakończenie rozmów wciąż jest ważne z uwagi na konieczność uzyskania akceptacji wierzycieli. Ten etap rozmów zaplanowano na marzec. Zadłużenie zagrożonego upadłością holdingu do obecnie ok. 2,5 mld zł. Prawie połowa to dług wynikający z wyemitowanych obligacji.

- To jest właściwie najważniejsze. Jeżeli strona finansowa uwierzy, że to co tutaj przygotowujemy, daje dobrą perspektywę na przyszłość – uznał minister.

Brak zgody wierzycieli na proponowane rozwiązania finansowe projektu połączenia obu spółek zdaniem ministra Tchórzewskiego może doprowadzić do trudnej sytuacji.

Przekonanie instytucji finansowych, to dopiero drugi etap. Trzecim ma być uzyskanie notyfikacji Komisji Europejskiej. Jej brak uniemożliwia pomoc publiczną dla górnictwa oraz przekazania środków osłonowych dla górników, odchodzących na urlopy górnicze.

- Trzeci etap to notyfikacja w Komisji Europejskiej. Ta transformacja w nową firmę będzie oparta całkowicie na zasadach rynkowych. Tylko to jest warunkiem pomocy publicznej i tylko to jest warunkiem możliwości odchodzenia górników na urlopy górnicze, a więc daje szansę dobrą na przyszłość - wyjaśnił Tchórzewski.

DUŻY MOŻE WIĘCEJ

Związkowcy nie wykluczali, że poniedziałkowe rozmowy zakończą się parafowaniem porozumienia. Szczepan Kasiński ze związku Sierpień 80 w Katowickim Holdingu Węglowym powiedział, że związkowcy liczą na kompromis i oczekują porozumienia, które pozwoli zwiększyć potencjał polskiego węgla.

- Do tej pory górnictwo było rozdrabniane. Dzisiaj jest niepowtarzalna okazja, żeby połączyć dwie największe spółki węglowe w Europie. Górnictwo rusza na świecie. My powinniśmy dążyć do połączenia, żebyśmy mogli z nimi konkurować - mówił przed spotkaniem Szczepan Kasiński ze związku Sierpień 80 w KHW.

 

Czytaj więcej