Czytasz: Powstaje Centrum Rehabilitacji w Chorobach Onkologicznych

Powstaje Centrum Rehabilitacji w Chorobach Onkologicznych

Ośrodek powstaje w Rudach pod Rybnikiem.


Powołanie Centrum Rehabilitacji w Chorobach Onkologicznych w Rudach stało się możliwe m.in. dzięki przychylności samorządu Rybnika dla tej oddolnej idei. Decydujące znaczenie ma tutaj fakt, że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 SPZOZ w Rybniku posiada jeden z największych na Śląsku Oddziałów Onkologicznych. Nic dziwnego zatem, że równolegle toczyły się rozmowy z Prezydentem Rybnika Piotrem Kuczerą i z ordynatorem Oddziału Onkologicznego, doktorem Grzegorzem Słomianem.

- Długie konsultacje i rozmowy spowodowały, że udało się opracować podstawy projektu, którego wartości nie sposób przecenić. Mam nadzieję, że proponowany profil przychodni i możliwość konsultacji w kierunku chorób onkologicznych znacznie poprawi diagnostykę i możliwość wczesnego wykrywania nowotworów wśród mieszkańców najbliższej okolicy, zwłaszcza Rybnika, Kuźni Raciborskiej i gmin sąsiednich. Podobnie będzie również w przypadku późniejszej rehabilitacji. Bliskość tak dużego podmiotu, jakim jest szpital ma decydujące znaczenie – mówi dr Grzegorz Słomian, ordynator Oddziału Onkologii Woj. Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.


- O tym, że wsparcie dla osób chorych onkologicznie jest niezwykle istotne - nie trzeba nikogo przekonywać - komentuje Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. - Dane statystyczne pokazują, że dziś właściwie każdy styka się z problemem tego rodzaju chorób w swojej bliższej, czy dalszej rodzinie. Dlatego nie wahałem się przystąpić do rady programowej nowopowstałego centrum – podkreśla prezydent Rybnika.

Niewielka odległość między Rybnikiem a Rudami powoduje, że lokalizacja nowego Centrum właśnie w Rudach, nie będzie przeszkodą w korzystaniu z rehabilitacji dla pacjentów z Rybnika. Organizatorzy w ramach współpracy z Rybnikiem przewidują przygotowanie i przeprowadzenie specjalnego, dwuletniego programu propagującego profilaktykę onkologiczną i uświadamiającą znaczenie zdrowego trybu życia w kontekście chorób onkologicznych.

- W naszych planach, to właśnie rybniczanie chorujący onkologicznie, jako pierwsza grupa zostaną objęci całkowicie nowym na polskim rynku programem ONKO-TELE-CURA, który zagwarantuje całodobowe wsparcie najbardziej potrzebującym. – mówi Dariusz Jezierski, główny pomysłodawca Centrum Rehabilitacji - Władze Rybnika zrozumiały szanse, jakie niesie projekt Centrum dla poprawienia sytuacji chorych i ich rodzin. Podzielamy wspólne przekonanie, że przedsięwzięcie przyniesie nowe i dostępne rozwiązania w tak trudnym i wrażliwym obszarze jakim jest leczenie i terapia onkologiczna – podkreśla Jezierski.

Czytaj więcej