Czytasz: Po tym poznasz, że dziecko może mieć raka

Po tym poznasz, że dziecko może mieć raka

03:17
Nowotwór u dziecka często rozwijają się podstępnie - mówi prof. Alicja Chybicka

Nowotwory wieku dziecięcego występują rzadziej niż u dorosłych, łatwo je przeoczyć.

 - Dzieci najczęściej nic nie boli. Być może dlatego zbyt późno rozpoznajemy u nich nowotwory. Najczęściej w zaawansowanym III i IV stadium raka, co jest jedną z przyczyn niepowodzeń terapeutycznych. Wczesna diagnoza, to klucz do skutecznego leczenia - twierdzi prof. Alicja Chybicka, kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Każdego roku w Polsce diagnozę „nowotwór złośliwy” stawia się u około 1200 – 1300 dzieci. Najmłodsi najczęściej chorują na białaczkę  (26% wszystkich chorób nowotworowych wieku dziecięcego). Nowotwory układu krwiotwórczego (chłoniak Hodgkina i chłoniaki nieziarnicze) stanowią 16%, guzy mózgu – 22%, a 30% to pozostałe nowotwory lite. 

- Nowotwory dziecięce rosną błyskawicznie. Zdarza się na przykład w nieziarniczym chłoniaku typu B, że węzły chłonne u dzieci powiększają się do niepokojących rozmiarów w ciągu zaledwie godzin. Podobnie szybko rozwija się leukocytoza w ostrej białaczce limfoblastycznej. U dorosłych zdecydowana większość przypadków raka rozwija się powoli, nawet przez 10-15 lat, często bezobjawowo. Na szczęście nowotwory dziecięce są z reguły bardziej wrażliwe na leczenie. Tak jak szybko choroba postępuje, tak spektakularna może być poprawa stanu dziecka po podaniu chemioterapii- mówi prof. Chybicka. 

Warto wiedzieć, że nowotwory u dzieci, które nie ukończyły jeszcze drugiego roku życia, są zlokalizowane najczęściej w obrębie jamy brzusznej (np. guz Wilmsa, nerwiak zarodkowy, wątrobiak zarodkowy).

Utrata apetytu jest jednym z najczęstszych objawów chorób wieku dziecięcego. Jeśli niechęć do jedzenia powiązana jest z utratą wagi, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.

Zmiana charakteru, drażliwość, agresja, apatia, osłabienie, bóle ograniczające codzienną aktywność dziecka powinny stanowić sygnał ostrzegawczy i skłonić do wizyty u lekarza i wykonania podstawowych badań – przede wszystkim obrazowych, gdyż zlokalizowane nowotwory często nie powodują odchyleń w badaniach biochemicznych czy morfologii krwi obwodowej.

Wymioty i nudności pojawiające się i utrzymujące się bez chybickaprzyczyny (urazowej, psychologicznej, emocjonalnej) mogą być pierwszym objawem wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego spowodowanego śródczaszkowym wzrostem guza.