Czytasz: Płonie węgiel w Rydułtowach

Płonie węgiel w Rydułtowach

Trwa akcja przeciwpożarowa. 800 m pod ziemią.

Tuż po godz. godz. 21:40 w PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy na poziomie 800m wybuchł pożar endogeniczny. Doszło do samozapłonu węgla. Jak wskazują specjaliści spowodowany został brakiem możliwości odprowadzania ciepła z utleniania. Szczególnie niebezpieczne jest wysokie stężenie tlenku węgla. Jak informuje wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, trwa akcja przeciwpożarowa, mająca na celu odizolowanie miejsca pożaru od pozostałej części kopalni.

Czytaj więcej