Czytasz: PLK rozpoczynają modernizację linii towarowych za 180 mln zł

PLK rozpoczynają modernizację linii towarowych za 180 mln zł

Rewitalizację 40 km trasy towarowej Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle rozpoczyna spółka PKP PLK.

Dzięki podpisanemu w poniedziałek kontraktowi za 180 mln zł poprawić ma się infrastruktura dla pociągów m.in. z Górnego Śląska w stronę portów.

Podpisana w poniedziałek umowa na wykonanie tego przedsięwzięcia obejmuje odcinki linii kolejowych nr 153, 199, 681, 682 i 872. PKP Polskie Linie Kolejowe udostępniają je przewoźnikom pod kątem m.in. wywozu węgla ze śląskich kopalń w kierunkach zachodnim i północnym.

Jak poinformowały tego dnia PLK, dzięki odnowieniu infrastruktury pociągi towarowe między stacjami Toszek Północ i Rudziniec Gliwicki mają zwiększyć prędkość z 60 do 90 km/h, a na trasie Rudziniec Gliwicki - Kędzierzyn Koźle z 50 do 80 km/h. Dzięki nowym urządzeniom sterowania ruchem możliwe ma być również zwiększenie liczby składów na tych liniach.

Pierwotnie koszt przedsięwzięcia oszacowano na 300 mln zł. Przetarg – z ofertą na 181,8 mln zł netto – wygrała firma PORR. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2017–2019. Obejmą m.in. wymianę torów i sieci trakcyjnej, modernizację urządzeń sterowania ruchem, remonty 8 przejazdów kolejowo–drogowych, 18 wiaduktów, 5 mostów i 10 nastawni, a także wymianę 31 rozjazdów.

Projekt „Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682 oraz 872 na odcinku Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki - Stare Koźle" PKP PLK ma być współfinansowany w 85 proc. przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

To kolejna duża rewitalizacja ważnych dla ruchu towarowego połączeń kolejowych w woj. śląskim. Na początku br. ruszyły rozplanowane do 2019 r. prace między Chybiem, Żorami, Rybnikiem i Nędzą. To łącznie 60 km linii nr 140, 148, 157, 159, 173, 689 i 691. W szacowanym na blisko 500 mln zł przetargu wygrało - z ofertą za 373,7 mln zł netto - konsorcjum firm Trakcja PRKiI, Comsa, ZUE, Strabag i Strabag Rail.

Spółka PKP PLK za jeden ze swoich celów w perspektywie finansowej 2014-2020 uważa zwiększenie możliwości przewozów towarowych.

Obecnie PLK prowadzą lub przygotowują szereg takich inwestycji dot. woj. śląskiego. W ostatnich tygodniach podpisano umowę na dokończenie prac na ostatnim z odcinków objętych ciągnącą się od lat unijną modernizacją znacznej części linii E30 Katowice – Kraków. Na innym jej fragmencie, między katowicką dzielnicą Szopienice, a Mysłowicami, PLK planują rozpoczęcie z początkiem 2019 r. rewitalizacji.

Do 2020 r. wyremontowany ma zostać także ostatni nieodnowiony dotąd fragment Wiedenki, czyli linii kolejowej nr 1 z Warszawy do Katowic (na odcinku Częstochowa – Zawiercie). Przetarg na wykonanie prac w przygotowanym pod tym kątem unijnym projekcie (oszacowanym na ponad 500 mln zł) wygrała firma ZUE – z ceną 371 mln zł.

Zrealizowana ma zostać także część przewidzianej pierwotnie pod kątem unijnego instrumentu Łącząc Europę (CEF) modernizacji i rozbudowy obciążonej linii E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice. Dostępne pieniądze pozwolą na sfinansowanie prac na odcinku Most Wisła - Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg.

Według władz PKP PLK obecny Krajowy Program Kolejowy zakłada zainwestowanie do 2023 r. w infrastrukturę ok. 67 mld zł; prawie 10 mld zł z tej kwoty ma zostać zainwestowane w woj. śląskim. (PAP)

autor: Mateusz Babak

edytor: Jacek Ensztein

Czytaj więcej