Czytasz: Stacja kolejowa Katowice do przebudowy!

Stacja kolejowa Katowice do przebudowy!

PKP PLK zamawiają uzupełniające prace projektowe.

PKP PLK zamawiają uzupełniające prace projektowe dotyczące przebudowy stacji Katowice. Dotychczasowe trwają od wiosny 2016 r. i są częścią planów przebudowy linii E65 między Będzinem i Zebrzydowicami. Nowe uwzględniają przeprowadzkę Kolei Śląskich sprzed roku.

Chodzi o część projektu zarządcy kolejowej infrastruktury pod nazwą: „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice”. Został on przygotowany pod kątem unijnego instrumentu finansowego Łącząc Europę (CEF – Connecting Europe Facility).

Inwestycja odłożona

Projekt ten, dzięki zwiększeniu przepustowości między Będzinem a Tychami, miał umożliwić tworzenie w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii tzw. kolei metropolitalnej. Ze względu na brak wystarczającego finansowania z CEF, PLK poinformowały jednak w połowie br. o odłożeniu realizacji kluczowej części inwestycji na kolejne lata (teraz powstanie dokumentacja dla całości prac, fizycznie wykonane zostaną one tylko na niewielkim odcinku).

Przetargi na wykonanie dokumentacji dla całej inwestycji (m.in. przygotowanie projektów budowlanych i pozyskanie niezbędnych pozwoleń) PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły w grudniu 2015 r. Poszczególne odcinki od wiosny 2016 r. projektuje pięciu wykonawców (łączna wartość zamówień to ok. 42,1 mln zł).

Wyjaśniając w połowie br. kwestię braku finansowania dla realizacji całej inwestycji Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przypomniało m.in., że już w toku opracowywania dokumentacji dla projektu swoje zaplecze w rejon stacji Katowice przeniosły Koleje Śląskie (z miejscowości Łazy - do dawnej bazy Przewozów Regionalnych przy ul. Raciborskiej).

Według resortu przewoźnik nie zgłaszał takiego zamiaru na etapie przygotowania dokumentacji przedprojektowej, określającej też założenia do zamawianej dokumentacji (KŚ zgłosiły taki zamiar w lutym 2016 r. i zrealizowały w listopadzie ub. roku). Stąd konieczna stała się zmiana projektu, z czym wiąże się też potrzeba pozyskania uwzględniających to decyzji administracyjnych.

Tory po nowemu

Jak poinformował PAP Jacek Karniewski z biura prasowego PLK, właśnie te kwestie uwzględnia trwająca teraz procedura przetargowa. Uściślił, że zakres tej umowy obejmie: zmianę układów torowych na stacji Katowice (po stronie wschodniej i zachodniej, zapewnienie połączenia zaplecza Kolei Śląskich ze wszystkimi peronami stacji Katowice, a także z nowymi torami odstawczymi od strony wschodniej i peronem w stacji Katowice Ligota.

Na oferty w przetargu na dokumentację uzupełniającą PLK planują czekać do 7 grudnia br.

Pod koniec września br. w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister infrastruktury i budownictwa Andrzej Bittel informował, że wobec ograniczonego poziomu dofinansowania inwestycji dot. linii E65 ze środków UE oraz stanu przygotowania poszczególnych odcinków do realizacji, w obecnym projekcie CEF zrealizowane zostaną tylko prace na odcinku: Most Wisła – Czechowice Dziedzice – Zabrzeg.

Wobec części projektu obejmującej odcinki: Tychy – Most Wisła oraz Zabrzeg – Zebrzydowice – granica państwa, „podejmowane będą działania w celu zabezpieczenia innych źródeł finansowania, co pozwoli na rozpoczęcie realizacji prac także na tych odcinkach”. Pozyskanie pozwoleń na budowę dla nich ministerstwo przewiduje na trzeci kwartał 2018 r.

Bittel sygnalizował we wrześniu, że pozwolenia dla odcinków Będzin – Katowice Szopienice Południowe oraz Katowice Szopienice Południowe – Katowice – Katowice Piotrowice (wraz z wprowadzonymi zmianami) powinny być gotowe w 2019 r.

Śląska Kolej Aglomeracyjna

Realizacja tej części projektu planowana jest obecnie w kolejnej tzw. perspektywie finansowej, czyli po 2021 r.

- Należy jednakże podkreślić, że cały czas prowadzone są przez ministerstwo (...) oraz stronę samorządową działania mające na celu zidentyfikowanie źródeł finansowania, które pozwoliłyby na jak najszybszą realizację prac umożliwiających uruchomienie Śląskiej Kolei Aglomeracyjnej - zaznaczył wiceminister.

Zgodnie z zamawianą dokumentacją, pod kątem zwiększenia przepustowości w tym rejonie między Będzinem a Katowicami Szopienicami Płd., zaprojektowana ma zostać m.in. zmiana układu dwutorowego na czterotorowy na odcinku Będzin – Sosnowiec Główny oraz układu dwutorowego na pięciotorowy na odcinku Sosnowiec Gł. – Szopienice Płd.

Według wcześniejszych informacji PLK na etapie prac koncepcyjnych poza rozbudową linii rozważano w tym rejonie m.in. budowę nowych peronów pod kątem ruchu aglomeracyjnego w Sosnowcu i Szopienicach Płd., a także budowę nowego przystanku Katowice Morawa.

Ogłoszenie przetargowe dla odcinka Katowice Szopienice Płd. - Katowice – Katowice Piotrowice przewidywało, że „planowana przebudowa (...) obejmie wszystkie elementy infrastruktury kolejowej, a także zmianę układu dwutorowego na czterotorowy od Katowic Szopienic Płd. do Katowic Ligoty wraz z wyjazdem w kierunku Chorzowa Batorego”. Obok rozbudowy linii analizy dotyczyły też nowego przystanku Katowice Damrota.(PAP)

autor: Mateusz Babak

edytor: Marek Michałowski

Czytaj więcej