Silesion.PL

serwis informacyjny

PKN ORLEN z najwyższą w historii oceną ratingową od Agencji Moody’s

PKN Orlen

Agencja Moody’s Investors Service po raz kolejny w tym roku podniosła rating PKN ORLEN, przyznając najwyższą w historii koncernu ocenę na poziomie A3. To efekt skutecznie realizowanych procesów przejęć, w tym uzyskania zgód Akcjonariuszy na połączenie PKN ORLEN i PGNiG, a także mocnych fundamentów finansowych Grupy ORLEN. Perspektywa ratingu zmieniła się na stabilną.

Jesteśmy dla rynku finansowego atrakcyjnym, a przede wszystkim wiarygodnym partnerem. Konsekwentnie umacniamy zaufanie inwestorów. Najwyższa w historii PKN ORLEN ocena ratingowa przyznana przez Agencję Moody’s potwierdza, że przyjęliśmy właściwy kierunek rozwoju naszego biznesu i zgodnie ze strategią realizujemy przyjęte cele. Finalizując z sukcesem procesy akwizycyjne skutecznie budujemy jeden, silny koncern multienergetyczny, odporny na wahania rynkowe. Dywersyfikacja źródeł przychodów gwarantuje nam stabilność finansową i pozwala systematycznie zwiększać nakłady na inwestycje. Wzmacniają one pozycję połączonego koncernu na międzynarodowym rynku i zapewniają bezpieczeństwo energetyczne Polski – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Równocześnie z podniesieniem ratingu PKN ORLEN do poziomu A3 z Baa1, Moody’s potwierdził bazową ocenę kredytową spółki (Baseline Credit Assessment) na poziomie Baa2. Agencja podniosła także do A3 z Baa1 rating dla emisji euroobligacji o wartości 500 mln euro zapadającej w 2028 r., wyemitowanej przez PKN ORLEN pod programem oraz emisji euroobligacji o wartości 750 mln euro z terminem zapadalności w 2023 r., wyemitowanej przez ORLEN Capital AB (publ), gdzie PKN ORLEN jest gwarantem. Agencja Moody’s podniosła również do A3 z Baa1 rating programu średnioterminowych obligacji PKN ORLEN o wartości 5 mld euro.

Wysoka ocena przyznana przez Agencję Moody’s odzwierciedla znaczenie połączonej Grupy ORLEN dla bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez integrację działalności w strategicznych obszarach ropy i gazu. Agencja wskazuje także na zwiększenie w wyniku połączenia z PGNiG możliwości finansowych koncernu, co pozwoli na realizację dużych inwestycji, w szczególności w odnawialne źródła energii, a tym samym zagwarantuje jego dalszy, dynamiczny rozwój. Analitycy Agencji zwracają ponadto uwagę, że w wyniku połączenia z PGNiG kontrola Skarbu Państwa nad nową Grupą ORLEN zostanie istotnie wzmocniona.

PKN ORLEN skutecznie wzmacnia wszystkie obszary działalności nie tylko poprzez realizowane procesy fuzji i przejęć, ale także inwestycje w zwiększanie kompetencji wszystkich spółek w Grupie. Tylko w pierwszym półroczu 2022 r. Grupa ORLEN zrealizowała inwestycje na poziomie 6,3 mld zł, czyli niemal tyle, ile wyniosły łączne wydatki inwestycyjne Grupy w latach 2014-2015. Do końca 2022 r. na inwestycje koncern planuje przeznaczyć łącznie 15,2 mld zł.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024