Silesion.PL

serwis informacyjny

PKN ORLEN potwierdza zaangażowanie w rozwój technologii gazowej w Gdańsku

PKN Orlen

PKN ORLEN, wspólnie z Energą i Grupą LOTOS, kontynuuje prace nad projektem związanym z budową elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku. Spółki podpisały aneks do listu intencyjnego, przedłużając jego obowiązywanie do końca 2022 roku, zgodnie z którym będą kontynuowały analizy możliwości i warunków realizacji wspólnego projektu. Inwestycja, której moc elektryczna szacowana jest na ok. 450 MW, będzie stabilnym i nowoczesnym źródłem energii cieplnej i elektrycznej pochodzącej z gazu ziemnego, umożliwiającym bilansowanie energii z OZE i wzmacniającym krajowe bezpieczeństwo energetyczne.

– Źródła nisko- i zeroemisyjne są filarem naszej strategii biznesowej związanej z dążeniem do neutralności emisyjnej i odgrywają znaczącą rolę w transformacji energetycznej Polski. Dlatego analizujemy możliwości inwestycyjne w tym obszarze, m.in. budowę bloków gazowo-parowych w Gdańsku oraz w Ostrołęce i Grudziądzu. W przypadku podjęcia decyzji inwestycyjnych, ich realizacja pozwoli sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną oraz konieczności bilansowania dynamicznie rozwijającego się sektora odnawialnych źródeł energii. Przedsięwzięcia te, ze względu na ich złożoność i skalę, wymagają dokładnego przeanalizowania i pełnego zaangażowania wszystkich stron, dlatego intensyfikujemy działania, by wypracować jak najlepsze rozwiązania – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Podpisany przez PKN ORLEN, Energę i Grupę LOTOS aneks zakłada, że spółki do końca przyszłego roku ustalą m.in. warunki prawne i techniczne wspólnej realizacji projektu, zasady jego finansowania, a także opracują projekt umowy o wspólnym przedsięwzięciu (joint venture) regulującej współpracę stron w przypadku realizacji elektrowni gazowo-parowej.

Obecnie Grupa ORLEN, uwzględniając aktywa Energi, posiada ok. 3,4 GWe mocy zainstalowanej, z czego prawie 1,1 GWe przypada na dwa nowoczesne bloki gazowo-parowe PKN ORLEN we Włocławku i Płocku. Koncern zaangażował się również, wspólnie z Energą i PGNiG, w budowę bloku gazowo-parowego w Ostrołęce, który będzie istotnym wsparciem dla krajowego systemu elektroenergetycznego. Spółki w listopadzie br. zadeklarowały, że wypracują do końca 2022 roku optymalne warunki współpracy przy realizacji tej inwestycji.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author

1 thought on “PKN ORLEN potwierdza zaangażowanie w rozwój technologii gazowej w Gdańsku

  1. Prawda jest taka ,że każda inwestycja Orlenu świetnie się sprawdza i tym razem pewnie będzie podobnie.

Comments are closed.