Czytasz: Pilne! Sejm uchwalił nowe ustawy: o KRS i Sądzie Najwyższym. Co się zmieni?

Pilne! Sejm uchwalił nowe ustawy: o KRS i Sądzie Najwyższym. Co się zmieni?

Sejm uchwalił w piątek nowe ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym autorstwa prezydenta Andrzej Dudy z poprawkami PiS.


Aktualizacja 15.23

Sejm uchwalił ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa autorstwa Andrzeja Dudy. Wynika z niej, że członków KRS wybierać będą politycy. Teraz trafi ona do Senatu.

Za całością ustawy, wraz z przyjętymi wcześniej poprawkami, głosowało 237 posłów, przeciw było 166, a 22 wstrzymało się od głosu. Wcześniej przyjęto niemal wszystkie poprawki PiS; odrzucono zaś poprawki i wnioski mniejszości klubów opozycyjnych.

Nowela ustawy o KRS m.in. wprowadza wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm; dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż 9 możliwych kandydatów. Izba ma ich wybierać co do zasady większością 3/5 głosów - głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub. W przypadku klinczu głosowano by na tę samą listę, a o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

Wcześniej w piątek Sejm uchwalił nową ustawę o Sądzie Najwyższym, której projekt także został złożony przez prezydenta Dudę.

Co się zmieni?

SN będzie z udziałem ławników badał skargi nadzwyczajne na prawomocne wyroki sądów od 1997 r. Powstanie w nim autonomiczna Izba Dyscyplinarna, w której też będą orzekać ławnicy.

Za całością ustawy, wraz z przyjętymi poprawkami, głosowało 239 posłów, 171 było przeciw, a 24 wstrzymało się od głosu. Wcześniej przyjęto wszystkie poprawki PiS; odrzucono zaś poprawki opozycji, z jednym wyjątkiem, oraz wnioski mniejszości. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Ustawa wprowadza możliwość składania do SN skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki polskich sądów, w tym z ostatnich 20 lat. W SN powstaną dwie nowe izby z udziałem ławników wybieranych przez Senat. Ustawa przewiduje przechodzenie sędziów SN w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia, z możliwością przedłużania tego przez prezydenta RP (dziś ten wiek to 70 lat).

Przyjęte poprawki PiS stanowią, że przy badaniu skargi nadzwyczajnej SN mógłby zaskarżone orzeczenie sądu uchylić nie tylko w całości, ale i w części. Skargi nie można wnosić od orzeczeń sądów administracyjnych. Prezydent RP będzie określał regulamin SN, po zasięgnięciu opinii Kolegium SN - która nie byłaby potrzebna przy wydawaniu pierwszego regulaminu. Ławnicy będą dostawać nieco ponad 200 zł za dzień pełnienia obowiązków - stanowi inna przyjęta poprawka PiS.

Nie znalazł większości wniosek opozycji o odrzucenie projektu. W głosowaniach odrzucano wnioski mniejszości i poprawki opozycji - z jednym wyjątkiem. Jednogłośnie przyjęto bowiem poprawkę PO, skreślającą przepis przejściowy odnoszący się do kwestii dodatkowego zatrudnienia sędziów SN i sądów powszechnych.

Trwające ponad trzy godziny głosowania ws. SN miały burzliwy przebieg. Niemal przed każdym z głosowań posłowie opozycji zadawali pytania i krytykowali poszczególne zapisy projektu. Opozycja zarzucała m.in. prezydentowi, że "oszukał Polaków ws. SN i KRS". Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wiele razy upominał posłów opozycji, że zakłócają obrady i mówią nie na temat oraz obrażają.

Sejm nie zgodził się także w piątek na odrzucenie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Wnioskowały o to w II czytaniu projektu kluby PO i Nowoczesnej oraz koło UED.

Za wnioskiem o odrzucenie projektu głosowało 193 posłów, przeciw było 231, zaś czterech wstrzymało się od głosu.

Obecnie Sejm przeszedł do głosowania nad poprawkami i wnioskami mniejszości złożonymi do tego projektu. Przewidzianych jest ponad 20 głosowań. Ostatnie głosowanie będzie dotyczyło kwestii uchwalenia całej nowelizacji wraz z ewentualnie przyjętymi wcześniej poprawkami.

W drugim czytaniu do tego projektu złożono łącznie ponad 20 poprawek, w tym 11 PiS. Komisja sprawiedliwości i praw człowieka pozytywnie zarekomendowała 10 poprawek PiS. Najważniejsza poprawka tego klubu przewiduje wykreślenie zapisu, że kandydatów do KRS mogłyby zgłaszać m.in. grupy 25 prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy.

Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o KRS dotyczy m.in. wyboru przez Sejm nowych 15 sędziowskich członków Rady. Dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. (PAP)

autor: Łukasz Starzewski, Marcin Jabłoński

Czytaj więcej