Silesion.PL

serwis informacyjny

Piknik na terenie oczyszczalni ścieków? Czemu nie!

Piknik na terenie oczyszczalni sciekow fot. 1

Piknik na terenie oczyszczalni sciekow fot. 1

W ostatni piątek katowiccy uczniowie mogli wziąć udział w niesamowitej lekcji ekologii. Mieli okazję zobaczyć, jak wygląda praca oczyszczalni ścieków przy ul. Zaopusta. Piknik, który zorganizowały Katowickie Inwestycje S.A., odbył się w ramach obchodzonych w ten weekend Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

W ramach pikniku najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach spędzili ostatni piątek inaczej niż zazwyczaj. Zamiast codziennych lekcji mogli odwiedzić miejsce na co dzień niedostępne dla wielu, a bardzo ważne dla wszystkich – oczyszczalnię ścieków. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Dało to możliwość zobaczenia, jak realnie miasto zmienia się dzięki funduszom europejskim.

Piknik z dawką wiedzy

Piknik został zorganizowany na terenie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na katowickim Podlesiu. Dzieci zostały podzielone na ok. 20-osobowe grupy, które oprowadzono po obiekcie, dzięki czemu mogły przyjrzeć się, dokąd trafiają ścieki z naszych domów i co się z nimi dalej dzieje, a także dowiedziały się, jak ważne jest ich odpowiednie oczyszczenie i zagospodarowanie. Dzieci mogły dowiedzieć się więcej o dobrych bakteriach, zobaczyły także pokazy w laboratorium oczyszczalni. Następnie uczestniczyły w quizie, podczas którego mogły sprawdzić swoją wiedzę. Oprócz tego organizatorzy zapewnili inne atrakcje, jak np. możliwość zobaczenia specjalistycznego samochodu ssąco-płuczącego z recyklingiem wody, samochodu specjalistycznego do frezowania wraz z kamerą i koparki – jako sprzętu do obsługi sieci kanalizacyjnych, zakupionego w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Dzieci otrzymały również owoce, a na miejscu była dostępna Katowicka Kranówka, którą można pić prosto z kokotka, a której jakość nie odbiega od wód sprzedawanych w butelkach.

Inwestycje w Katowicach

Katowickie Inwestycje S.A. to spółka, której jednym z obszarów działalności jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej. Obecnie realizowany jest m.in. projekt ,,Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III”. Projekt zakłada 89 zadań inwestycyjnych. W ramach projektu wybudowanych oraz zmodernizowanych zostanie ponad 90 km sieci kanalizacyjnych (w tym również metodą bezwykopową). Oprócz tego wykonane zostaną prace modernizacyjne wraz z wymianą urządzeń na oczyszczalniach ścieków Podlesie i Panewniki. W ramach projektu wykonano już modernizację pompowni Murcki, zabudowano kratę mechaniczną przed przepompownią ścieków Giszowiec oraz zakupiono sprzęt specjalistyczny dla celów obsługi zbiorczego systemu odprowadzania ścieków. Planowany całkowity koszt realizacji projektu to ponad 345 mln zł, a udzielone dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi ponad 175 mln zł. Dodatkowo projekt zakłada stworzenie system monitoringu sieci kanalizacyjnej. Składa się na niego 159 punktów pomiarowych, w tym 61 punktów służy do pomiaru natężenia przepływu w kanalizacji, 95 punktów mierzy wysokość napełnienia kanalizacji, a 3 stacje mierzą opady atmosferyczne. Trwają także prace nad budową modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej. To narzędzie pozwoli w przyszłości efektywnie zarządzać infrastrukturą, umożliwiając prowadzenie wielu złożonych analiz pracy sieci kanalizacyjnej. Pozwoli ono także określić optymalny kierunek rozwoju sieci z uwzględnieniem m.in. zmian klimatycznych. Obecne prace pozwalające na dostosowanie infrastruktury kanalizacyjnej do zmian klimatycznych realizowane są zarówno ze środków własnych, jak i z wykorzystaniem zewnętrznych dofinansowań.

Realizowane są również dwa etapy projektu ,,Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach”. Planowany łączny koszt ich realizacji to ok 110 mln zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności ma wynieść ponad 56 mln zł. W ramach projektu zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych ok. 8 km sieci kanalizacji deszczowej, wykonanych będzie również 25 podziemnych zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności ok. 11 000 m3. Wybudowana została pompownia wód deszczowych Morawa.

Dzięki takim wydarzeniom dzieci mogą się dowiedzieć, jak funkcjonuje infrastruktura kanalizacyjna i wiele obiektów, o których na co dzień nie myślimy. Oszczędzanie wody, a także świadomość tego, jak ona wędruje po całym systemie, pozwoli wytworzyć w kolejnych pokoleniach bardziej ekologiczną postawę, a na tym na pewno zyskamy my wszyscy.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024