Czytasz: PGG przekształca się w spółkę akcyjną
Czy zadebiutuje na giełdzie?

Polska Grupa Górnicza ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przekształca się w spółkę akcyjną. Start w nowej formule zaplanowano na styczeń. To jak przyznają nieco później niże planowano, ale przygotowania spowolniło tegoroczne przejęcie kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego. Po zakończeniu związanych z tym formalności, m.in. zarejestrowaniu podwyższenia kapitału spółki, prace zmierzające do zmiany prawnej formuły działania firmy ponownie nabrały tempa.

Formalna decyzja zapadła 28 listopada. W poniedziałek do sądu w Katowicach wpłynął wniosek o wpisanie PGG spółki akcyjnej do rejestru sądowego.

- Naszą intencją jest, by wpis nastąpił 29 grudnia, w ostatnim dniu roboczym 2017 r. Tym samym w Nowy Rok PGG wejdzie już jako spółka akcyjna - wyjaśnia rzecznik PGG, Tomasz Głogowski

Ten krok pozwala otwiera też drogę do  wprowadzenia PGG na giełdę. Wiosną tego roku minister energii Krzysztof Tchórzewski szacował, że będzie to możliwe po zakończeniu restrukturyzacji, w ciągu pięciu lat. Obecnie PGG nie komentuje możliwości i potencjalnego terminu przyszłego debiutu giełdowego.

Przy powoływaniu PGG zakładano, że w ciągu około półtora roku powinna ona stać się spółką akcyjną. Rozpoczęto przygotowania, jednak z ich finalizacją Grupa postanowiła zaczekać na zakończenie procesu włączenia do PGG kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego. To nastąpiło z końcem marca. Wtedy też nowym inwestorem Grupy została Enea. Zawarta wtedy umowa inwestycyjna zakładała dokapitalizowanie PGG w trzech etapach przez PGE GiEK, Enea, Energa Kogeneracja, PGNiG Termika i Towarzystwo Finansowe Silesia na łączną kwotę 1 mld zł. Zarejestrowanie dotychczasowego podwyższenia kapitału otworzyło drogę do sfinalizowania procedury przekształcenia w spółkę akcyjną.

Pod koniec czerwca 2016, prezes UOKiK wydał zgodę na przejęcie wspólnej kontroli nad Grupą przez spółki: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Energa Kogeneracja, PGNiG Termika oraz Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN. Pozwala to tym podmiotom na podejmowanie decyzji w niektórych sprawach dotyczących działalności PGG. Wniosek Enei o dołączenie do wspólnej kontroli nad PGG wiąże się m.in. właśnie z procesem przekształcania Grupy w spółkę akcyjną.

Polska Grupa Górnicza, z roczną produkcją węgla rzędu 30 mln ton, jest największym producentem tego surowca w Unii Europejskiej. Spółka zatrudnia ponad 43 tys. osób w dziewięciu kopalniach. W tym roku - według niedawnych informacji resortu energii - firma wypracuje ok. 200 mln zł zysku, a na przyszły rok zakłada wynik finansowy rzędu 500 mln zł.

Czytaj więcej