Czytasz: Parki Technologiczne zapraszają na ciekawe szkolenia i konferencje

Parki Technologiczne zapraszają na ciekawe szkolenia i konferencje

Dowiedz się więcej – weź udział w szkoleniu lub konferencji organizowanej przez Parki Technologiczne Ekoenergia Silesia S.A.

Czym jest park technologiczny?

Ekoenergia Silesia S.A. zarządza dwoma parkami technologicznymi: Parkiem Przemysłowo – Technologicznym Ekoenergia – Efektywność  oraz Parkiem  Technologicznym Ekoenergia – Woda - Bezpieczeństwo.

 – Park technologiczny jako platforma współpracy pomiędzy nauką i biznesem, wspomaga przepływ nowych technologii z sektora badawczo-rozwojowego do przemysłu w celu poprawy jakości życia mieszkańców Regionu. Na stronach parku: http://parkwoda.pl/aktualnosci/ oraz http://parkefektywnosc.pl/blog/ można śledzić organizowane przez nas cyklicznie szkolenia i konferencje. – tłumaczą przedstawiciele Parków Technologicznych zarządzanych przez Ekoenergia Silesia S.A

 Konferencje i szkolenia

Konferencje organizowane są niezależnie przez każdy z parków, co najmniej raz w miesiącu. Czasem mają formułę polegającą na prezentacji jakiegoś konkretnego rozwiązania, czasem jest to prezentacja kilku rozwiązań, a czasem prezentacja produktów parku i powiązanej z nimi oferty najemców Parku.

– Nasze konferencje organizujemy za każdym razem w siedzibie jednego z Parków przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach, zazwyczaj o godzinie 10.00. Zajęcia o charakterze warsztatowym dla dzieci, młodzieży i studentów organizowane są w Terenowym Centrum Badawczym w Goczałkowicach – Zdroju, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i szczegółowej tematyki. – informują organizatorzy.

Czego możesz się dowiedzieć biorąc udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Parki Technologiczne?

Zakres tematyczny szkoleń i konferencji jest zbieżny z tematyką Parków. Szkolenia dotyczą więc zarówno podnoszenia efektywności energetycznej, jak również bezpieczeństwa wodnego.

Każdy z tych tematów jest na  wydarzeniach prezentowany bardziej szczegółowo poprzez omówienie konkretnych technologii wpisujących się w dane zagadnienie i rozwiązujących dany problem. Na spotkaniach w ramach Parku Woda – Bezpieczeństwo omawiano na przykład niechemiczne metody uzdatniania wody, metody usuwania pozostałości po lekach ze ścieków bytowych oraz poprawy jakości osadów ściekowych. Prezentowano także zasady interpretacji obrazów radarowych oraz zasady bezpieczeństwa w czasie burz.

 – Z kolei w ramach Parku Ekoenergia – Efektywność – prezentowano czujniki pyłu zawieszonego, procesy optymalizacji pracy systemu grzewczego w różnych typach budynków, system zarządzania mediami oraz błękitny węgiel. Na każdym ze spotkań mają okazję zaprezentować się również firmy – producenci nowoczesnych rozwiązań, przedstawiając możliwości swoich urządzeń oraz ich przewagę nad technologiami stosowanymi obecnie. – dodają organizatorzy.

Ponadto, Parki Technologiczne oferują szereg usług:

Oferta Parku Przemysłowo-Technologicznego Ekoenergia – Efektywność:

 • organizacja spotkań tematycznych z zakresu efektywności energetycznej, gdzie każda z firm powiązanych z tą branżą może prezentować (bezpłatnie) swoje usługi,
 • audyty energetyczne,
 • doradztwo w dziedzinie podnoszenia efektywności energetycznej,
 • organizacja konferencji i szkoleń specjalistycznych w zakresie działań podnoszących efektywność energetyczną,
 • pomoc w nawiązaniu współpracy z uczelniami wyższymi,
 • najem sal konferencyjnych,
 • najem powierzchni biurowej na zasadach co-working.

Oferta Parku Technologicznego Ekoenergia Woda – Bezpieczeństwo:

 •  organizacja szkoleń i spotkań tematycznych z zakresu szeroko rozumianego „bezpieczeństwa wodnego”, gdzie każda z firm powiązanych z branżą wodną może prezentować (bezpłatnie) swoje usługi,
 • najem sal konferencyjnych, powierzchni biurowej i technologicznej na zasadach co-working,
 • audyty technologiczne instalacji wodnych,
 • najem Terenowego Centrum Badawczego w Goczałkowicach-Zdroju na szkolenia, konferencje naukowe oraz terenowe praktyki studenckie w obrębie zagadnień związanych z bezpieczeństwem wodnym i meteorologią,
 • prowadzenie badań naukowych związanych z jakością wód środowiskowych i wodociągowych,
 • dostęp do specjalistycznych danych meteorologicznych, w tym danych z radaru meteorologicznego w czasie rzeczywistym,
 • szkolenia specjalistyczne w zakresie interpretacji obrazów radarowych,
 • pomoc w nawiązaniu relacji z uczelniami wyższymi,
 • badania laboratoryjne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Parki technologiczne prowadzą własne badania naukowe w zakresie bezpieczeństwa wody pitnej, jakości wód środowiskowych oraz występowania zagrożeń meteorologicznych.

Dzięki posiadanej infrastrukturze pomiarowej (m.in. lokalny radar meteorologiczny i stacja meteorologiczna), możliwe jest prowadzenie własnej działalności badawczej i dydaktycznej. Ułatwia to współpraca z wieloma krajowymi ośrodkami naukowymi, z których studenci mają możliwość odbywania szkoleń i praktyk terenowych na terenie naszego Parku, w Terenowym Centrum Badawczym w Goczałkowicach-Zdroju.

– Zapraszamy również uczelnie wyższe i instytucje badawcze do współpracy na polu badawczym i dydaktycznym w dziedzinie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa wodnego. Serdecznie zapraszamy do współpracy! – zachęcają przedstawiciele Parków Technologicznych.

 Ekoenergia Silesia S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice kontakt@ekoenergiasilesia.pl
tel. 32-220-80-71