Czytasz: Parki Technologiczne Ekoenergii Silesia S.A.. Czym się zajmują?

Parki Technologiczne Ekoenergii Silesia S.A.. Czym się zajmują?

Ekoenergia Silesia S.A. zarządza dwoma parkami technologicznymi. Pierwszy z nich to Park Przemysłowo – Technologiczny Ekoenergia – Efektywność, a drugi – Ekoenergia – Woda - Bezpieczeństwo.

Czym jest Park Technologiczny?

Park Technologiczny to organizacja, najczęściej skupiona w zakresie infrastruktury (powierzchnie biurowe, technologiczne, instalacje), w obrębie której gromadzą się małe i średnie firmy, oraz podmioty badawcze. Park jest dla nich platformą współpracy i wymiany informacji, gdzie najważniejszym efektem jest transfer technologii ze świata nauki do świata biznesu w celu poprawy komfortu życia mieszkańców.

– Tak samo dzieje się i w naszych Parkach, przy czym cel ogólny jakim jest wymiana informacji między nauką i biznesem jest realizowany jest w ramach zagadnień szczegółowych w zakresie tematycznym każdego z naszych Parków. – dopowiadają przedstawiciele Parków Technologicznych Ekoenergia Silesia S.A.

Park Przemysłowo – Technologiczny Ekoenergia - Efektywność

Jak tłumaczą specjaliści, o takiej, a nie innej tematyce parków zadecydowały najbardziej palące problemy z jakimi boryka się środowisko naturalne w naszym regionie.

– Poprawa efektywności energetycznej wraz ze zmianą technologii produkcji ciepła to naszym zdaniem sposoby na walkę ze smogiem. Często spotykamy się  z takim myśleniem mieszkańców, że każde działanie wiąże się z ogromnymi kosztami – zarówno samej inwestycji jak i późniejszym wzrostem kosztów eksploatacji. Naszym celem jest wsparcie firm z sektora MŚP i upowszechnianie ich rozwiązań technologicznych. Jednocześnie, chcemy prezentować te technologie wszystkim, którzy poszukują wiedzy w tym zakresie. Okazuje się bowiem, że rynek w zakresie technologii związanej z efektywnością  energetyczną jest bardzo duży i różnorodny, a każdy zainteresowany chce wiedzieć jakie oszczędności dane rozwiązanie może wygenerować. Park natomiast dzięki swoim działaniom wymiar finansowy chce zamieniać na wymiar środowiskowy, szczególnie w Polsce – podkreślają przedstawiciele Parku.

Efektywność energetyczna to nie tylko powszechnie znane działania, takie jak wymiana oświetlenia na LED-owe czy termomodernizacja. Te działania są oczywiście ważne, jednak nie są jedynymi możliwymi do podjęcia w tym zakresie. Podmioty działające w Parku posiadają rozmaite rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną.

W Parku Przemysłowo – Technologicznym Ekoenergia - Efektywność podkreśla się konieczność całościowego podchodzenia do pracy systemów grzewczych, energetycznych oraz instalacji przemysłowych. Każda instalacja pracuje w sposób optymalny tylko i wyłącznie w sytuacji działania w warunkach do których została zaprojektowana.

Park wskazuje równocześnie jak bardzo istotna jest tematyka audytu energetycznego przed realizacją wszystkich inwestycji związanych z efektywnością energetyczną. Wyniki audytu pozwalają bowiem dobrać optymalne rozwiązania, czasem nawet hybrydowe.

Błękitny węgiel, co to takiego?

Oprócz działań o charakterze długofalowym, park promuje również rozwiązania „na już”.

– Do nich z pewnością możemy zaliczyć tzw. błękitny węgiel, opracowany przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Jest to zwykły węgiel poddany obróbce, podczas której zostaje pozbawiony substancji smolistych, przez co podczas jego spalania, nawet w zwykłym domowym palenisku zasypowym powstaje wielokrotnie mniej szkodliwego pyłu zawieszonego – zanieczyszczenia stanowiącego główny składnik smogu, z którym mamy w Polsce największy problem. Zapraszamy na spotkanie w tym temacie  19.02.2019 r. o godz. 10.00 w naszym Parku w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Autorzy tego produktu chętnie odpowiedzą na pytania w tym zakresie. – tłumaczą przedstawiciele Parków Technologicznych Ekoenergia Silesia S.A.

Zastosowanie błękitnego węgla nie wymaga jakichkolwiek nakładów inwestycyjnych, jednak jest mimo wszystko rozwiązaniem tymczasowym, bo i tak podczas jego spalania powstaje gaz cieplarniany - dwutlenek węgla.

W świetle postępujących zmian klimatycznych, należy nie tylko podnosić efektywność energetyczną, ale także korzystać z odnawialnych źródeł energii, co również jest celem działalności Parku. Należy mieć jednak świadomość, że cel ten jest celem bardzo odległym, stąd przestawiciele Parku uważają, że rozwiązania tymczasowe są konieczne biorąc pod uwagę liczbę przedwczesnych zgonów spowodowanych smogiem.

Park Technologiczny Ekoenergia – Woda - Bezpieczeństwo

Drugi z Parków Technologicznych Ekoenergii Silesia S.A. to Park Technologiczny Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo. Jego działalność skupia się wokół zagadnienia szeroko rozumianego „bezpieczeństwa wodnego”. Dlatego specjaliści zajmują się tam bezpieczeństwem wodnym w odniesieniu do wód w środowisku, poprzez zbieranie danych dotyczących groźnych zdarzeń meteorologicznych i systemy pomiarowe a na bezpieczeństwie jakościowym wód i badaniach naukowych w tym zakresie skończywszy.

– Firmy i podmioty badawcze z nami współpracujące oraz nasi najemcy, pomagają tworzyć narzędzia służące poprawie jakości wód – zarówno wód w środowisku, jak i wód w naszych kranach. W celu realizacji zadań cyklicznie organizujemy spotkania przedstawicieli naukowców, producentów urządzeń oraz przedstawicieli potencjalnych odbiorców tychże rozwiązań. Liczymy, że uda nam się nie tylko zachęcić producentów do wprowadzenia do swojej oferty nowoczesnych technologii dostępnych dziś tylko w naukowych laboratoriach, ale także do zakupu tych technologii przez podmioty u których te technologie znajdą zastosowanie i poprawią jakość wody. Obecnie w tej branży staramy się upowszechniać nowe rozwiązania technologiczne z technologii 4.0 wytwarzane przez najemców naszego Parku Technologicznego. – tłumaczą przedstawiciele Parku.

W Parku zorganizowano już wiele takich spotkań, na których omawiane były różne technologie. Były to m.in. metody oczyszczania ścieków z substancji zawartych w lekach, biologiczne metody poprawy parametrów osadów ściekowych czy niechemiczne metody usuwania bakterii i osadów z sieci wodociągowych. Wszystkie te metody mają za zadanie zmniejszenie ilości substancji chemicznych stosowanych w procesach technologicznych, co docelowo ma skutkować poprawą zdrowotności naszej populacji.

Ważna jest także bogata infrastruktura do badań meteorologicznych. Jest to radar meteorologiczny, ogródek meteorologiczny i czujniki pyłu zawieszonego różnych frakcji. Posiadana infrastruktura pozwala nam zarówno na monitoring bieżącej sytuacji meteorologicznej oraz na prognozowanie występujących zagrożeń, w tym zwłaszcza silnych wezbrań, które znacząco pogarszają jakość wody w ujęciach Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów.

– Organizujemy także konferencje i szkolenia w zakresie pomiarów meteorologicznych, bezpieczeństwa oraz prognozowania zagrożeń meteorologicznych, których odbiorcami są uczniowie i studenci. Zgromadzone dane z naszego radaru nie są jeszcze dużym zasobem, jednak pozwalają już na prowadzenie szkoleń w zakresie prognozowania zagrożeń meteorologicznych. – tłumaczą przedstawiciele Parku.

Wszystkie firmy i Jednostki Samorządu Terytorialnego zapraszamy do współpracy i obserwowania naszych działań na stronach: www.parkwoda.pl oraz www.parkefektywnosc.pl.