Czytasz: Papież: duszpasterz przywiązany do pieniędzy i kariery sieje zgorszenie

Papież: duszpasterz przywiązany do pieniędzy i kariery sieje zgorszenie

Każdy duszpasterz musi postawić sobie pytanie: jak to jest z moją przyjaźnią z pieniędzmi?” - mówił papież.


„Skandale ranią serca i zabijają nadzieję” - powiedział papież Franciszek podczas mszy w domu świętej Marty w Watykanie w poniedziałek. Mówił, że kiedy duszpasterz przywiązany jest do pieniędzy i troszczy się o swoją karierę, sieje zgorszenie.

W homilii papież przywołał fragment Ewangelii: „„Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą”.

Jezus wzywał swych uczniów: „Uważajcie na siebie” - przypomniał Franciszek, którego słowa cytuje Radio Watykańskie.

„A to znaczy: uważajcie, by nie siać zgorszenia. Skandal rani wrażliwość ludu Bożego i jego słabość, a często rany te nosi się przez całe życie. Nie tylko rani, ale jest zdolny zabić; zabić nadzieje, złudzenia, rodziny, wiele serc” - ostrzegał.

Papież wskazał, że zgorszenie wywołują chrześcijanie, którzy żyją jak poganie.

„Niekonsekwencja chrześcijan jest jedną z najprostszych broni, jaką ma diabeł, by osłabić lud Boży i oddalić go od Pana” - zaznaczył papież.

„Jedno się mówi, a drugie czyni” - dodał.

Franciszek podał przykład przedsiębiorców-chrześcijan, którzy nie płacą swym pracownikom tyle, ile trzeba i „wysługują się nimi, by się wzbogacić”.

Zgorszenie, dodał, wywołują też duszpasterze Kościoła, którzy nie troszczą się o powierzony im lud Boży.

„Jezus mówi nam, że nie możemy służyć dwóm panom: Bogu i mamonie, a kiedy duszpasterz jest przywiązany do pieniędzy, to gorszy. Ludzie są zgorszeni duszpasterzem przywiązanym do pieniędzy. Każdy duszpasterz musi postawić sobie pytanie: jak to jest z moją przyjaźnią z pieniędzmi?” - mówił papież.

Skrytykował także postawę duszpasterza, który troszczy się o swoją karierę.

„Próżność popycha go do karierowiczostwa, zamiast być łagodny, pokorny, bo łagodność i pokora sprzyjają bliskości wobec ludzi” - zauważył.

Według Franciszka zgorszenie sieje też duszpasterz, który „czuje się panem i wszystkim rozkazuje, jest pyszny i nie jest pasterzem-sługą ludu Bożego”.

Czytaj więcej