Czytasz: Pamiątkowe tablice. Rybnik znakuje zabytki

Pamiątkowe tablice. Rybnik znakuje zabytki

Do tej pory zamontowanych zostało 21 tablic

Na wybranych budynkach i budowlach w mieście sukcesywnie pojawiają się pamiątkowe tablice, opatrzone mosiężnym herbem Rybnika, opisujące rybnickie zabytki i atrakcje.

Do tej pory zamontowanych zostało 21 takich tablic – zarówno w śródmieściu (m.in. na zabytkowych kościołach, budynkach urzędu miasta, starostwa, poczty, sądu czy wybranych kamienicach) jak i poza nim (m.in. park Kozie Góry, kopalnia Ignacy, dworzec na Paruszowcu).

- Tablice mają przybliżać zarówno mieszkańcom jak i odwiedzającym nasze miasto gościom to, co w mieście najcenniejsze: miejsca i obiekty ważne ze względów historycznych czy kulturowych, będące częścią dziedzictwa Rybnika – mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera. 

Większość tablic umieszczona została na fasadach budynków, przypominając swoim opisem ich dzieje i historie. Jest jednak wśród nich tablica wyjątkowa, umieszczona na specjalnie zbudowanym postumencie. Upamiętnia ona miejsce, w którym przed II wojną światową stała żydowska synagoga. Budynek ten otwarto w 1848 r. przy licznym udziale mieszkańców Rybnika wszystkich wyznań, jednak tuż po rozpoczęciu II wojny światowej obiekt został spalony na rozkaz władz niemieckich, a ruiny rozebrano wiosną 1940 r. Teren zaś przekształcono w skwer z fontanną.

Opisy każdego obiektu, ważnego historycznie lub kulturowo, przygotowane są w języku polskim, angielskim, niemieckim i co ciekawe, również w gwarze śląskiej.

W przyszłości podobne tablice pojawią się również w dzielnicach Rybnika, w miejscach, które z różnych powodów warte są upamiętnienia. Koszt tablic to 16 800 zł.

fot. Lucyna Tyl

Lokalizacje pamiątkowych tablic w Rybniku:

 • Stara apteka
 • Dawny szpital Juliusz
 • Park „Kozie Góry” (dawniej Haasenheide)
 • Synagoga
 • Budynek Zespołu Szkół im. Powstańców Śląskich
 • Poczta
 • Klasztor i szkoły sióstr urszulanek
 • Zamek
 • Bazylika Mniejsza pw. św. Antoniego Padewskiego
 • Park im. św. Jana Sarkandra
 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (kościół akademicki)
 • Kościół parafialny pw. Matki Bożej Bolesnej
 • Dawny ratusz
 • Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”
 • Starostwo powiatowe
 • Nowy ratusz
 • Przystanek kolejowy Rybnik-Paruszowiec
 • Dawny browar
 • Kamienica przy ul. Jana III Sobieskiego 2 / Kamienica przy ul. Rynek 5
 • Kościół ewangelicki
 • Kamienica przy ul. Jana III Sobieskiego 18

Czytaj więcej