Czytasz: Pakiet Katowicki podpisany. Co zawiera? [WIDEO]

Pakiet Katowicki podpisany. Co zawiera? [WIDEO]

Ustalone w Paryżu zasady wchodzą w życie w Katowicach.

Krótko po północy oficjalnie zakończył się w Katowicach Szczyt Klimatyczny. Strony przyjęły dokument końcowy konferencji, tzw. Pakiet Katowicki, czyli „mapę drogową” realizacji Porozumienia paryskiego z 2015 roku. Ma ono na celu ograniczenie globalnego wzrostu temperatury. Prezydent COP24 Michał Kurtyka mówił dziennikarzom po zakończeniu szczytu, że w kontekście zawartego porozumienia Katowice dołączają do historycznych miejsc na mapie świata.

- Trzy lata temu przywódcy świata spotkali się w Paryżu. Zostały określone pewne pryncypia, zasady. Natomiast to tutaj w Katowicach one zostały przeniesione na praktykę, zostały zoperacjonalizowane. Dzięki temu mamy bardzo unikalne, globalne porozumienie, które zostało tutaj w Katowicach zawarte – powiedział Michał Kurtyka.

POROZUMIENIE PARYSKIE - CZYM BYŁO?

Porozumienie paryskie z 2015 r., było pierwszą globalną umową klimatyczną, która zobowiązała wszystkich do działań na rzecz klimatu. Państwa zobowiązały się wówczas, że podejmą działania na rzecz zatrzymania globalnego ocieplenia na poziomie 2 stopni Celsjusza - a w razie możliwości 1,5 stopnia Celsjusza - powyżej średniej temperatur sprzed rewolucji przemysłowej.

CO JEST W PAKIECIE KATOWICKIM?

Pakiet Katowicki, zwane także Katowicką Księgą Reguł to dokument, w którym zawarto wdrażanie w życie poszczególnych etapów Porozumienia paryskiego. Ostateczny kształt dokumentu był długo dyskutowany, dlatego kilkukrotnie przekładano termin końcowego posiedzenia, które miało zwieńczyć Szczyt Klimatyczny. 

Z ostatecznej wersji porozumienia usunięto m.in. zapisy dotyczące deklaracji państw w sprawie poprawiania swoich narodowych strategii, dotyczących klimatu.

- To było ogromne wyzwanie techniczne i strony uznały, że nie należy dokładać kolejnych negocjacji, bo to było po prostu za dużo - nawet jak na 2 tygodnie - tłumaczy Kurtyka.

W ostatnich godzinach przed przyjęciem dokumentu, Turcja domagała się usunięcia jej z grupy państw rozwiniętych zaś Brazylia domagała się korzystniejszych dla siebie rozwiązań w mechanizmie rynkowym handlu emisjami gazów cieplarnianych po 2020 roku.

Kolejny szczyt klimatyczny ma odbyć się w Chile. 

źródło: TVN24/x-news