Silesion.PL

serwis informacyjny

Owocna współpraca Katowic z Saint-Etienne wzmocniona

Owocna współpraca Katowic z Saint Etienne wzmocniona

2 czerwca o godzinie 9:00 w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink został podpisany list intencyjny pomiędzy Miastem Saint-Etienne i Miastem Katowice. Ma on zagwarantować wzmocnienie współpracy pomiędzy partnerami w projekcie Międzynarodowa Fabryka Zrównoważonych Praktyk Przedsiębiorczych (dawniej Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości), która umożliwia wymianę dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości, kształcenia branżowego oraz ekonomii społecznej i włączenia zawodowego.

Fabryka jako Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości rozpoczęła swoje działania w 2019 roku kiedy z inicjatywy Saint-Etienne, Katowic oraz Sierre (Szwajcaria), Monastyru (Tunezja) oraz Tamtave (Madagaskar) podpisany został pierwszy list intencyjny dotyczący wspierania wymiany doświadczeń wśród przedsiębiorców. Z potrzeby partnerów w projekcie rozwijane są jeszcze dwa inne wyzwania związane z kształceniem branżowym oraz ekonomią społeczną. W ramach projektu, nawet pomimo pandemii, odbywały się wymiany i spotkania pomiędzy partnerami i szkołami. Okres pilotażowy projektu zakończył się w 2022 roku.

– Cieszę się, że wspólnie zdecydowaliśmy o kontynuowaniu współpracy z Saint-Etienne w zakresie przedsiębiorczości i kształcenia. Projekt wydał owoce pomimo obiektywnych trudności z przemieszczaniem się. Mimo to nasi przedsiębiorcy i uczniowie mogli doświadczyć wielokulturowości również przejawiającej się w praktykach biznesowych czy narzędziach kształcenia. Dlatego wspólnie zdecydowaliśmy żeby odnowić ten wymiar naszej współpracy między miastami i podpisać nowy list intencyjny, aby jeszcze raz podkreślić chęć wzmacniania naszej współpracy – mówi Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice.

List intencyjny zakłada kontynuację wspólnych działań w trzech wyzwaniach: wzmacnianie przedsiębiorczości, wymianę doświadczeń w ramach kształcenia zawodowego i branżowego oraz wspieranie wymiany podmiotów ekonomii społecznej.  Dotychczasowa współpraca w projekcie to m.in. dwie wizyty przedsiębiorców, wymiany szkół w zakresie mody i designu oraz gastronomii i hotelarstwa, spotkania z podmiotami ekonomii społecznej. Jednym z efektów projektu jest pokaz mody, który będzie można zobaczyć podczas Festiwalu Miast Partnerskich.

Miasta Partnerskie, zwane też bliźniaczymi lub siostrzanymi, to forma współpracy pomiędzy miejscowościami z różnych krajów. Obecnie partnerstwo miast postrzegamy jako platformę ważnych międzynarodowych kontaktów, wymiany informacji, praktycznych doświadczeń, wymiany uczniów czy realizację wspólnych przedsięwzięć kulturalnych i sportowych. Współpraca bliźniacza Saint-Etienne z Katowicami datuje się od 1991 roku kiedy to podpisano list intencyjny pomiędzy naszymi miastami. W 1994r. podpisano umowę o miastach partnerskich. 

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author