Czytasz: Otwarcie obwodnicy Pawłowic

Otwarcie obwodnicy Pawłowic

Około godziny 15.00 obwodnica zostanie otwarta dla ruchu.

Obwodnica łączy DW 933 z DK 81, od nowego skrzyżowania z istniejącą DW 933 między Jastrzębiem-Zdrojem a Pawłowicami, biegnąc wzdłuż istniejącej linii kolejowej na południe od Pawłowic, kończąc się bezkolizyjnym węzłem z DK 81. Nowa droga liczy 2,83 km długości. Ma jedną jezdnię o szerokości 7 m i wyposażona jest w drogi serwisowe. Jest częścią Drogi Głównej Południowej.

W ramach inwestycji, prócz samej drogi, wybudowano m.in. dwa wiadukty kolejowe, ekrany akustyczne, elementy infrastruktury teletechnicznej, kanalizację deszczową i mury oporowe.

Ile kosztowała obwodnica Pawłowic?

Koszt budowy to prawie 92 mln złotych brutto. W tej kwocie 47,3 mln zł to dofinansowanie z funduszy europejskich, pozostałe 44,7 mln to wkład z budżetu Województwa Śląskiego.

Jest to pierwsza zrealizowana inwestycja drogowa w województwie śląskim współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Czytaj więcej