Czytasz: Oto nowy rząd Mateusza Morawieckiego. Niespodzianka?

Oto nowy rząd Mateusza Morawieckiego. Niespodzianka?

Dziś Mateusz Morawiecki przedstawił skład swojego rządu. Oto nowi ministrowie:

Rada Ministrów:

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów,

minister rozwoju i finansów

-------------------------------------

Beata Szydło
Wiceprezes Rady Ministrów

Piotr Gliński
Wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego, przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego

Mariusz Błaszczak
Minister spraw wewnętrznych i administracji

Antoni Macierewicz
Minister obrony narodowej

Witold Waszczykowski
Minister spraw zagranicznych

Zbigniew Ziobro
Minister sprawiedliwości

Anna Zalewska
Minister edukacji narodowej

Jan Szyszko
Minister środowiska

Elżbieta Rafalska
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej

Krzysztof Jurgiel
Minister rolnictwa i rozwoju wsi

Andrzej Adamczyk
Minister infrastruktury i budownictwa

Konstanty Radziwiłł
Minister zdrowia

Marek Gróbarczyk
Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej

Anna Streżyńska
Minister cyfryzacji

Witold Bańka
Minister sportu i turystyki

Krzysztof Tchórzewski
Minister energii

Beata Kempa
Minister - członek Rady Ministrów

Elżbieta Witek
Minister - członek Rady Ministrów

Mariusz Kamiński
Minister – członek Rady Ministrów

Henryk Kowalczyk
Minister - członek Rady Ministrów

Andrzej Duda o powołaniu rządu Morawieckiego:

to bardzo ważny moment w historii Rzeczypospolitej, którego gratuluję; zostanie w pamięci Polaków. 

Jest zmiana, jest nowy prezes Rady Ministrów, który podjął decyzję, że chce pracować z dotychczasową Radą Ministrów, zanim zdecyduje dokonać w niej jakichkolwiek zmian.

Proszę o dobrą współpracę z prezydentem, jestem przekonany, że życzliwa współpraca jest możliwa.

Współdziałanie z rządem było w zdecydowanej większości sytuacji dobre, spotkało mnie wiele życzliwości i wyrozumiałości; ale były także mankamenty, co do których, jako prezydent, oczekuję, że znikną.

Nie pracujemy tylko dla siebie, pracujemy dla Rzeczypospolitej, służymy naszym rodakom. To jest niezwykle ważne zadanie dla każdego z nas.

Premier Mateusz Morawiecki:

Będzie to rząd kontynuacji; naszym punktem odniesienia będzie bezpieczna rodzina, godna praca, mieszkanie dostępne dla jak największej liczby osób.

Nasz rząd będzie rządem nadziei i optymizmu, chcemy, by ten optymizm, który zagościł pod wieloma strzechami, rozprzestrzenił się jak najszerzej w naszym społeczeństwie, bo rządzimy w imieniu obywateli i dla nich. 

Będziemy się starali, żeby rząd Zjednoczonej Prawicy był rządem zjednoczonej Polski, żeby był rządem wszystkich obywateli, żebyśmy byli akceptowani i docenieni przez tych, którzy na nas nie głosowali.

Czytaj więcej