Czytasz: Oświadczenie RAŚ w sprawie sytuacji w Katalonii

Oświadczenie RAŚ w sprawie sytuacji w Katalonii

RAŚ: deklaracja stwarza przestrzeń do dialogu z rządem w Madrycie.

Premier Katalonii Carles Puigdemont i inni lokalni politycy podpisali we wtorek wieczorem deklarację niepodległości, wzywającą inne państwa do uznania "republiki Katalonii"; wcześniej Puigdemont ogłosił, że skutki tej deklaracji powinny zostać odroczone.

Dokument zatytułowany jest "deklaracja przedstawicieli Katalonii" i głosi, że "z dniem dzisiejszym Katalonia odzyskuje pełną suwerenność".

- Wzywamy wszystkie państwa i organizacje międzynarodowe do uznania republiki Katalonii za państwo niepodległe i suwerenne. Wzywamy rząd Katalonii, by podjął wszelkie konieczne kroki, aby uczynić tę deklarację niepodległości możliwą i w pełni skuteczną - głosi tekst.

Reuters zwraca jednak uwagę, że nie jest jasne, jaką wartość prawną będzie miała deklaracja, skoro wcześniej, występując przed parlamentem, Puigdemont ogłosił niepodległość i zaraz potem zaapelował do deputowanych, by odroczyli o kilka tygodni secesję Katalonii.

Madryt ogłosił wcześniej, że deklarację szefa władz Katalonii uznaje za "niedopuszczalną".(PAP)

Solidarni z Katalonią - oświadczenie RAŚ

"Z uznaniem przyjęliśmy decyzję premiera rządu Katalonii Carlesa Puidgemonta o zawieszeniu ogłoszenia niepodległości. Złożona 10 października deklaracja jest świadectwem odpowiedzialności władz regionalnych, które stwarzają przestrzeń do dialogu z rządem w Madrycie.

Liczymy, że podobną odpowiedzialność wykażą władze Królestwa Hiszpanii, odchodząc od konfrontacyjnej polityki i respektując prawo Katalończyków do samostanowienia. Konieczne jest podjęcie rozmów, które pozwolą określić model realizacji tego prawa, akceptowany przez obie strony sporu.

Pozostajemy solidarni z Katalończykami w nadziei, że przyjęte w sposób demokratyczny rozwiązania będą solidną podstawą rozwoju ich autonomicznej wspólnoty i wzorem dla innych regionów Europy.

Zarząd Ruchu Autonomii Śląska"

Czytaj więcej