Czytasz: Ostrzeżenie przed firmami z Częstochowy!

Ostrzeżenie przed firmami z Częstochowy!

Nowe podmioty na liście ostrzeżeń publicznych KNF.

W czwartek, 19 października 2017 roku na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego umieszczone zostały nowe podmioty:

- Społeczne Towarzystwo Inwestycyjne Lew Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie - zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.

- Klub Inwestorów Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie - zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.

Czytaj więcej