Czytasz: Ostatnie takie zakończenie
Za nami bardzo pracowity rok szkolny, przełomowy. Zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków, brak sprawdzianu dla szóstoklasistów, a od nowego roku wygaszanie gimnazjów.

Świadectwa odebrane, podobnie jak gratulacje za postępy w nauce od najbliższych. Uczniowie mogą na dwa miesiące odwiesić tornistry i odpocząć od szkoły, ale także od całego zamieszania wokół niej. 

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 w szkole podstawowej nr 4 w Sosnowcu

Rok szkolny 2016/2017 rozpoczął się od zmian i zakończy zmianami. Przełomowymi. Zniesiono obowiązek szkolny dla 6-latków. W ławach szkolnych zasiadło mniej uczniów, bo część rodziców postanowiła “przedłużyć” swoim pociechom dzieciństwo. To także początek ekspresowych zmian w polskiej oświacie. W połowie września 2016 minister edukacji narodowej, Anna Zalewska, przedstawiła projekt ustawy Prawo Oświatowe. W październiku Platforma Obywatelska złożyła wniosek o odwołanie minister Zalewskiej, sejmowa większość wniosek odrzuciła. Ustawa został przegłosowana przez Sejm w grudniu, miesiąc później podpis pod proponowanymi zmianami złożył prezydent Andrzej Duda.

Reforma oświaty rozpocznie się od początku nowego roku szkolnego. Uczniowie kończący w tym roku klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Ich rocznik to pierwszy od lat, który nie pisał wiosną sprawdzianu dla szóstoklasistów, ponieważ został on zlikwidowany.

Zakończenie roku szkolnego w Katowicach 

Reforma edukacji w województwie śląskim

Ponad 84 proc. gimnazjów w woj. śląskim będzie po wprowadzeniu reformy edukacji funkcjonować jako szkoły podstawowe, 9 proc. – jako szkoły średnie, 4 proc. będzie działać w zespołach szkół. Zaledwie 3 proc. gimnazjów pozostanie samodzielnymi jednostkami, pozostawionymi do wygaszenia.

Rozpoczęło się już stopniowe wygaszanie gimnazjów. W tym roku nie prowadzono do nich rekrutacji. W roku szkolnym 2018/2019 gimnazja opuści ostatni rocznik kończący klasy III. Od 1 września 2019 r. gimnazjów nie będzie już w systemie szkolnym.

Kontrowersje wokół zmian w oświacie

Protestowali nauczyciele. W szkołach, przed śląskim Urzędem Wojewódzkim, w Warszawie. Belfrów wspierali rodzice i parlamentarna opozycja oraz samorządowcy, na których spadło wprowadzenie reformy. Przez kilka miesięcy zbierano podpisy pod obywatelskim projektem przeprowadzenia referendum. Podpisało się 910 tysięcy osób. Z wtorku na środę projekt trafił pod obrady Sejmu. Opozycja poparła pomysł, jednak projekt większością głosów trafił i tak do komisji ustawodawczej. Pytanie, które miało zostać zadane to: "Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?".

Samorządy nie chciały reformy oświaty

Przeciwne reformie oświaty były też samorządy, których przedstawiciele podkreślali koszty, dodatkowe remonty szkół, ich dostosowanie do nowych realiów, a przede wszystkimi pośpiech w przeprowadzaniu zmian. Samorządy miały czas do końca marca, aby zaproponować sieci szkół.

Rady gmin i powiatów woj. śląskiego podjęły łącznie 195 uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego systemu. Rady 8 jednostek: Będzina, Ustronia, Goleszowa, Szczekocin, Żarek, Milówki i Dębowca nie podjęły ostatecznych uchwał w tej sprawie. 

- Uważam, że tam, gdzie uchwały zostały podjęte, rzeczywiście wybrano optymalne rozwiązania, zarówno dla uczniów, rodziców, jak i dla nauczycieli. W przypadku tych gmin, tych organów prowadzących, które wybrały inną ścieżkę, nie zawsze te rozwiązania są korzystne dla uczniów i nauczycieli - oceniła Urszula Bauer, śląski kurator oświaty podczas wojewódzkiego zakończeniem roku szkolnego w Zespole Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu.

Przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach trwają cztery sprawy, w których samorządy rozstrzygają różnice zdań z kuratorium. "Czekamy ze spokojem na decyzje sądu administracyjnego, wydaje nam się, że będą one korzystne dla nas" - zadeklarowała śląska kurator oświaty.

Bardzo pozytywnie wprowadzanie zmian w naszym regionie ocenił wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Ocenił, że postawione przez rząd założenia reformy edukacji zostały w woj. śląskim "w pełni zrealizowane".

- Z dumą i pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że reforma została przeprowadzona bardzo rzetelnie i bardzo sprawnie. Jestem przekonany, że owoce tej reformy poznamy bardzo szybko - powiedział Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski.

Tyle teorii, sprawdzian praktyczny rozpocznie się wraz z początkiem nowego roku szkolnego. Uczniowie do szkolnych ław powrócą 4 września.

Czytaj więcej