Czytasz: Państwo dołoży do prywatnych uczelni?

Państwo dołoży do prywatnych uczelni?

Ojciec Rydzyk apeluje, wicepremier Gowin nie mówi nie.

Studenci uczelni niepublicznych powinni być taktowani sprawiedliwie, na takich samych zasadach jak studenci uczelni publicznych - powiedział w Toruniu wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Szef MNiSW uczestniczy w inauguracji roku szkolnego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej.

- Przed uroczystością inauguracji rozmawiałem z ojcem dyrektorem Tadeuszem Rydzykiem. Razem formułujemy wspólny apel o to, żeby studentów uczelni niepublicznych przestać traktować jak obywateli drugiej kategorii. Nie rozumiem dlaczego, skoro ten sektor uczelni istnieje już od ćwierć wieku, jest to jedyna grupa dyskryminowanych studentów, którzy za studia stacjonarne, dzienne muszą płacić sami czy też płacą ich rodzice - powiedział Gowin.

Wspomniał, że to są polscy studenci, polska młodzież i ona powinna być traktowana sprawiedliwie, na tych samych zasadach co studenci uczelni publicznych.

- Albo, jak postuluje uczelnia toruńska, powinno odbywać się to na zasadzie finansowania czesnego na studiach stacjonarnych z budżetu albo, jak proponuje to ministerstwo powinna być to możliwość odpisów podatkowych dla rodziców, którzy finansują studia swoich dzieci w uczelniach niepublicznych - powiedział Gowin.

Gowin w przemówieniu podczas inauguracji dodał, że ojciec dyrektor zwrócił się do niego z apelem, żeby uczelnie niepubliczne też mogły liczyć na wsparcie z budżetu państwa.

 - Nie dlatego, że jest to potrzebne uczelni, tylko dlatego, że jest to potrzebne studentom i ich godności. To wyrasta z poczucia elementarnej sprawiedliwości. Chcę powiedzieć, ojcze dyrektorze, że od dawna mam taki sam pogląd. Bardzo liczę na to, że nasz wspólny głos, który tutaj wybrzmiewa w Toruniu skłoni wszystkich państwa ministrów, senatorów i posłów do poparcia tego postulatu. Naprawdę nie chodzi o +interes+ tej uczelni czy jakiejkolwiek innej. Chodzi o to, żeby młodzi Polacy traktowani przez swoje własne państwo sprawiedliwie. Przecież wszyscy wiemy, że często na uczelnie niepubliczne trafia młodzież ze środowisk uboższych. Ta młodzież jest dziś traktowana podwójnie niesprawiedliwie - wskazał wicepremier Gowin.

Dodał, że najwyższa pora z tym skończyć. Szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego w swoim przemówieniu gratulował osiągnieć toruńskiej WSKSiM.

 - Zasada jest prosta. Kto chce kształtować umysły i sumienia tu i teraz - tworzy media, zakłada radio, telewizję, gazetę. Kto jednak chce kształtować przyszłość, kto myśli o następnych pokoleniach do życia powołuje szkoły i uczelnie. Jak na dłoni widać tę prawidłowość, roztropność i zapobiegliwość właśnie tu - w Toruniu - podkreślił Gowin.

W uroczystości inauguracji nowego roku akademickiego w WSKSiM biorą udział m.in. minister środowiska Jan Szyszko, minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel oraz minister sportu Witold Bańka. (PAP)

Czytaj więcej