Czytasz: 2:1 w powiecie tarnogórskim
Starosta Powiatu Tarnogórskiego chciał odwołania trzech członków Zarządu powiatu. Radni odwołali jednego.

Józef Burdziak, starosta tarnogórski, zarzucał Marianowi Szukalskiemu, Andrzejowi Elwartowi i Sławomirowi Wilkowi brak zdecydowanych działań w związku z dużymi kosztami utrzymania gimnazjów, nieprawidłowości proceduralne przy powoływaniu dyrektorów szkół oraz opóźnianie realizacji „gminnych spraw”. Chciał ich odwołania, ale radni zdecydowali o odwołaniu tylko Andrzeja Elwarta.

Odwołanie za nagrodę?

Starosta Józef Burdziak oskarżał Andrzeja Elwarta o przerwanie remontu drogi w miejscowości Wojska w gminie Tworóg i rozpoczęcie prac w sąsiedniej gminie Krupski Młyn. Dlaczego tak miałoby się stać? Zdaniem Burdziaka mówili o tym mieszkańcy Wojski, którzy tę decyzję upatrują w nagrodzie dla  Elwarta, którą dostał w Krupskim Młynie.

Szukalski mówił Silesion.pl, że to jedynie interpretacja starosty, która miała dać mu jakiekolwiek argumenty za ich odwołaniem. Zdaniem wicestarosty planowany remont dotyczył jedynie fragmentu chodnika, co nie podobało się mieszkańcom. Kiedy udało się znaleźć środki na realizację kolejnego fragmentu, firma realizująca prace miała już podpisany kontrakt na realizację inwestycji w sąsiedniej gminie. 

Argumenty starosty przekonały 13 radnych, którzy zagłosowali za odwołaniem Andrzeja Elwarta i natychmiastowym zwolnieniem z pełnienia obowiązków.

Na stanowiskach pozostali nieetatowy członek Zarządu Sławomir Wilk oraz wicestarosta Marian Szukalski.

ZAPĘDY WŁADCY ABSOLUTNEGO?

Wicestarosta Marian Szukalski oskarża starostę o chęć przejęcia całkowitej władzy w powiecie. Członkowie Zarządu wypowiedzieli pełnomocnictwa pracownikom starostwa, po tym, jak Burdziak miał pomijać Zarząd przy podejmowaniu ważnych decyzji i zaciągania zobowiązań. Podejrzewa, że starosta chce odwołać Zarząd po odmowie przekazania pełnomocnictwa do zarządzania spółkami podległymi starostwu, w tym przede wszystkim Wielospecjalistycznym Szpitalem Powiatowym w Tarnowskich Górach.

To nie koniec konfliktu w powiecie tarnogórskim. Z nieoficjalnych informacji do których dotarł Silesion.pl starosta nie zakładał powołania nowych członków aż do marca. Niewykluczone jednak, że w związku z utrzymaniem stanowisk przez Mariana Szukalskiego i Sławomira Wilka, starosta Józef Burdziak będzie chciał wprowadzić do Zarządu nową osobę w miejsce Andrzeja Elwarta.

Czytaj więcej