Silesion.PL

serwis informacyjny

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Pier Giorgio Frassati na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Pier Giorgio Frassati na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach

W piątek, 19 maja 2023 r. (godz. 17:00), przy szybie „Warszawa II” na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach nastąpi odsłonięcie tablicy upamiętniającej wizytę Piera Giorgia Frassatiego w tym miejscu w 1922 roku. Po części oficjalnej odbędzie się sympozjum, pokaz krótkiego filmu poświęconego Frassatiemu i koncert duetu saksofonowo-akordeonowego Muras/Brzezina Duo. Wydarzeniu będzie towarzyszyła wystawa pamiątek i zdjęć przybliżających postać i działalność błogosławionego.

Wśród gości obecne będą siostrzenice Piera Giorgia Frassatiego: Helena O’Meara, Wanda Gawrońska i Maria Grazia Salviati (córki Luciany Frassati-Gawrońskiej i Jana Gawrońskiego).

Organizatorami wydarzenia są: Duszpasterstwo Akademickie Archidiecezji Katowickiej, Muzeum Śląskie w Katowicach oraz Towarzystwo Ciemnych Typów.

Pier Giorgio Frassati (ur. 6.04.1901 r. w Turynie) wychowywał się w zamożnej rodzinie razem z młodszą o półtora roku siostrą Lucianą (która jeszcze za życia brata wyszła za polskiego dyplomatę, Jana Gawrońskiego). Ich ojciec, Alfredo Frassati, był założycielem i właścicielem dziennika „La Stampa”, senatorem, a przez pewien czas także ambasadorem Włoch w Niemczech.

28 grudnia 1922 r. Frassati odwiedził Polskę. Był w Gdańsku i Katowicach. Jako przyszły inżynier interesował się górnictwem i złożył wizytę w kopalni „Ferdynand” (która po 1936 r. zmieniła nazwę na „Katowice”).

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Pier Giorgio Frassati na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach 2023

Jego zaangażowanie społeczne i polityczne opierało się na zasadach wiary chrześcijańskiej. Był zdecydowanym przeciwnikiem rodzącego się wówczas faszyzmu. W tajemnicy przed najbliższymi opiekował się ubogimi, zapewniając im wsparcie zarówno duchowe, jak i materialne. Był znany i bardzo lubiany w dzielnicach miasta, w których nie bywał nikt z jego bliskich. Umarł nagle, w wieku 24 lat, 4 lipca 1925 r., krótko przed ukończeniem studiów, na skutek choroby Heinego-Medina, którą zaraził się od podopiecznych. Papież Jan Paweł II podczas mszy beatyfikacyjnej, odprawionej 20 maja 1990 r. na placu św. Piotra, wyniósł go na ołtarze, stawiając za wzór dla współczesnej młodzieży.

Podczas II wojny światowej Luciana Frassati-Gawrońska przyczyniła się do uwolnienia 101 profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego aresztowanych przez Gestapo. Wywiozła też z okupowanej Polski żonę premiera Władysława Sikorskiego.

Prelegenci sympozjum:

  • dr Beata Piecha-van Schagen: Społeczna świadomość ciężaru pracy górniczej na Śląsku w pierwszej połowie XX wieku i troski o górników
  • dr Dawid Keller: Kolej na Śląsku w pierwszej połowie XX wieku. Próba odtworzenia trasy kolejowej, którą podróżował na Śląsk Frassati
  • abp Adrian Galbas: Podsumowanie.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024