Czytasz: Odrzańska autostrada wodna

Odrzańska autostrada wodna

01:59
Sejmik województwa śląskiego popiera działania rządu zmierzające do modernizacji i rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej.

- Modernizacja Odrzańskiej drogi wodnej. Świat transportu składa się nie tylko z sieci autostrad i magistrali kolejowych, ale także z sieci wodnej. Obszar Śląska w tej sieci funkcjonował dziesiątki lat - mówi wicemarszałek Henryk Mercik.

Radni jednogłośnie poparli budowę kanału Koźle-Ostrawa oraz Kanału Śląskiego. Zdaniem wicemarszałka Henryka Mercika przywrócenie żeglugi śródlądowej będzie kołem zamachowym rozwoju w naszym regionie. Realizacja tego projektu to nie tylko umożliwienie transportu wodnego ze Śląska do Szczecina, ale połączenie Europy Zachodniej i Południowej.

Skrzyżowanie dróg wodnych przebiegałoby w Kuźni Raciborskiej. W czasie poniedziałkowej sesji burmistrz Paweł Macha podkreślił, że grunt pod realizację tej inwestycji jest przygotowany. Prace mogą ruszyć w chwili podjęcia decyzji rządowej. Nie będzie trzeba wyburzyć ani jednego domu. Przekonani są także mieszkańcy i południowi sąsiedzi.

- Od 10 lat chodzę za tym projektem i wykonałem 80% prac związanych z jego wdrożeniem. Były organizowane spotkania również na poziomie międzynarodowym. Mieszkańcy, przedstawiciele Czech i samorządowcy, wszyscy są za - mówi burmistrz Paweł Macha.

Prace modernizacyjne, to także zabezpieczenie przeciwpowodziowe, a w przypadku Kuźni Raciborskiej szansa na ustabilizowanie poziomu wód gruntowych.

Czytaj więcej