News

Oddychaj czystym powietrzem. Podpisz petycję

Mieszkańcy województwa domagają się walki ze smogiem. Do wieczora trwają konsultacje społeczne uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego. To ostatni dzwonek, by podpisać petycję.

Ponad 5 600 mieszkańców województwa śląskiego podpisało petycję i wykazało chęć  oddychania czystym powietrzem. Statystyki budzą grozę, otóż 14 spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Europy znajduje się w naszym regionie. W ostatnim czasie odnotowano rekordowe stężenia pyłu zawieszonego. Odwołano zajęcia w szkołach, wprowadzono darmową komunikację miejską, ale te działania nie wystarczą w dłuższej perspektywie.

- Przyjęty przez zarząd województwa śląskiego projekt uchwały antysmogowej jest dużym krokiem w stronę czystego powietrza. Jeśli dla Ciebie jest ważne czyste powietrze, chcesz szybkiego wycofania z użycia do dnia 1 stycznia 2022 roku wszystkich kotłów pozaklasowych tzw. kopciuchów, to podpisz, jeszcze dziś do 23.59, petycję o podjęcie zdecydowanych działań antysmogowych w województwie śląskim - wzywa Patryk Białas z Katowickiego Alarmu Smogowego.

SMOG NAS TRUJE

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z 13 stycznia 2017 r. główną przyczyną przekroczeń zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu w województwie śląskim jest tzw. niska emisja, związana przede wszystkim z indywidualnym ogrzewaniem budynków.

- Powstaje z ogrzewania domów byle czym, byle jak i byle gdzie. W województwie śląskim w dalszym ciągu wykorzystuje się 700 tysięcy wysokoemisyjnych kotłów do ogrzewania mieszkań i domów. Zła jakość paliw oraz stosowanie kopciuchów i śmieciuchów powoduje, że w dymie z domowych kominów pojawiają się duże stężenia pyłów zawieszonych PM 10 i 2,5 oraz rakotwórczego i mutagennego benzo(a)pirenu. Bez wyeliminowania z użycia tych instalacji i paliw słabej jakości, powietrze w województwie śląskim nie ulegnie poprawie - przekonuje Białas.

TO NIE KONIEC WALKI ZE SMOGIEM

Na petycji się nie skończy. Patryk Białas zapewnia, że w dalszym ciągu będą podejmowane działania mobilizujące mieszkańców i instytucje w walce ze smogiem.

- Petycję traktujemy jako głos mieszkańców w debacie. Czekamy na wyznaczenie terminu u Marszałka, by przekazać mu do rąk własnych nasz antysmogowy apel - dodaje Białas.

Popierasz działania antysmogowe? Podpisz petycję!

Czytaj więcej

Napisz do autora k.pilawa@silesion.pl
Zmiana kategorii na: Narodowe Czytanie