Czytasz: Od niedzieli nocna i świąteczna opieka nocna w pszczyńskim szpitalu

Od niedzieli nocna i świąteczna opieka nocna w pszczyńskim szpitalu

Co z fatalnymi warunkami? NFZ uruchomił specjalny telefon.

W niedzielę wchodzi w życie reforma zdrowia. Oznacza to, że zwykłe przychodnie nie będą już pełnić nocnych dyżurów. Teraz w szpitalnym oddziale ratunkowym lub przyszpitalnej przychodni nocą będą dyżurować lekarze, którzy udzielą pomocy chorym.

Silesion.pl jako pierwszy opublikował listę placówek, w których w nocy i święta dyżurować będą lekarze.  

GDZIE SZUKAĆ POMOCY? NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA PO NOWEMU

Przy okazji tych zmian jak bumerang wraca temat pszczyńskiego szpitala. Starostwo Powiatowe w Pszczynie opublikowało komunikat, z którego wynika, że świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Pszczynie w CM Panaceum (ul. Dobrawy 7) będą udzielane do niedzieli do godz. 8. Po tej dacie pomoc medyczna dla mieszkańców powiatu pszczyńskiego będzie realizowana w Szpitalu w Pszczynie.

W oddziałach nie zapewniano całodobowej opieki

Przypomnijmy, że na początku roku NFZ ujawnił nieprawidłowości w tym szpitalu.

1,1 MLN KARY ZA ZANIEDBANIA DLA SZPITALA W PSZCZYNIE

Negatywnie oceniono m.in. organizację udzielania świadczeń, np. zamiast wymaganych kontraktem dwóch specjalistów, świadczeń udzielał jeden lekarz, w niektóre dni pacjentom w oddziałach nie zapewniono całodobowej opieki, świadczeń udzielali też lekarze niewykazani w umowie. W szpitalu brakowało sprzętu ujętego w inwentaryzacji lub pokazywano kontrolerom inny. W niektórych przypadkach urządzenia nie miały tzw. paszportów technicznych poświadczających okresowe przeglądy.

Odnotowano też uchybienia lokalowo-techniczne na niektórych oddziałach, np. nagromadzenie łóżek, brak toalet dla niepełnosprawnych czy specjalnych pomieszczeń, np. izolatek. Również dokumentacja medyczna była prowadzona nieprawidłowo, w sposób nieczytelny, niechronologiczny, nieuporządkowany, niezgodnie z przepisami ministra zdrowia, brakowało m.in. podpisów lekarzy. Przez blisko miesiąc placówka nie świadczyła też usług na oddziale geriatrii, ale nie zgłosiła tego.

Dyrektor śląskiego oddziału NFZ zdecydował wówczas o nałożeniu 1,1 mln zł kary na szpital.

W przyszły piątek NFZ ujawni wyniki rekontroli 

Małgorzata Doros, rzecznik prasowy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach poinformowała nas, że w pszczyńskim szpitalu przeprowadzona została rekontrola.

- Rekontrola polega na sprawdzeniu, czy szpital wywiązał się z zaleceń pokontrolnych – mówi Doros. - Taką kontrolę kończy protokół, który nazwa się zestawieniem pokontrolnym – dodaje.

Czy pszczyński szpital wywiązał się z wszystkich zaleceń NFZ, dowiemy się dopiero w przyszły piątek.

Co do tego czasu?

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ uruchomił dla pacjentów specjalny telefon, pod którym udziela informacji dotyczących nowej reformy. Telefon działać będzie od piątku od godz. 16 do poniedziałku do godz. 8. Dzwonić można pod numer: 32 735 15 00.

Ponadto warto wiedzieć, że w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Czytaj więcej