Czytasz: Ostatni brakujący element trasy do granicy ze Słowacją

Ostatni brakujący element trasy do granicy ze Słowacją

Na brakujący odcinek S1 potrzeba 350,7 mln euro. Obwodnica Węgierskiej Górki czeka na rozstrzygnięcie konkursu CEF.

Jeszcze w tej połowie roku ma zostać rozstrzygnięty unijny konkurs, który może zapewnić znaczną część finansowania dla budowy obwodnicy Węgierskiej Górki. To ostatni brakujący fragment trasy S1 do granicy ze Słowacją.

Jeszcze w tym miesiącu powinny też uprawomocnić się tzw. decyzje wodnoprawne dla tej inwestycji. Do końca czerwca katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad planuje ponadto złożyć wniosek o odwieszenie postępowania w sprawie wydania Zgody na Realizację Inwestycji Drogowej. Jej uzyskanie otworzy drogę do przetargu na wybór wykonawcy.

Brakuje zaledwie 8,5 km drogi 

Obwodnica Węgierskiej Górki o planowanej długości ok. 8,5 km to obecnie ostatnie wąskie gardło na prowadzącym od Bielska-Białej do granicy w Zwardoniu południowym odcinku ekspresowej trasy S1.

Autostrada D3 już działa

Na początku czerwca po słowackiej stronie otwarto dwa odcinki autostrady D3 Svrčinovec – Skalité i Skalité – Zwardoń. Powstały one w standardzie podobnym do jednojezdniowej drogi ekspresowej, jaką w kluczowej części zaplanowano także w Polsce dla odcinka pomiędzy Żywcem i Zwardoniem.

Jedyny brakujący tam dotąd odcinek S1 będzie przebiegał w trudnym terenie. Przewidziano tam m.in. dwa tunele o długości ok. 830 m i 980 m. Z tego względu obecnie szacowany koszt tej inwestycji to 350,7 mln euro. Taka wartość znalazła się w obecnym, drugim już wniosku o dofinansowanie w ramach unijnego programu Connecting Europe Facility.

Wciąż nie ma pieniędzy na budowę 

Pierwszy wniosek do CEF w tej sprawie GDDKiA złożyła w lutym 2016 r., nie otrzymał on jednak dofinansowania ze względu na niewystarczające środki tamtego konkursu. Obecnie trwa procedura rozpatrywania drugiego wniosku na poziomie 298,1 mln euro.

Jak mówi Marek Prusak rzecznik katowickiego oddziału GDDKiA, ogłoszenie wyników tego konkursu CEF było planowane jeszcze w tym miesiącu.

- Teraz też uprawomocnią się decyzje i pozwolenia wodnoprawne. W tym miesiącu złożymy jeszcze wniosek o odwieszenie postępowania o wydanie ZRID — powiedział Prusak.

Jeżeli nie uda się pozyskać dofinansowania z CEF, brakujący odcinek S1 będzie wybudowany z innych środków.

Ogłoszenie przetargu jeszcze w tym roku

Według harmonogramu realizacji inwestycji katowicki oddział GDDKiA planował rozpoczęcie przetargu i pozyskanie zgody na realizację obwodnicy Węgierskiej Górki w 2017 r. Podpisanie umowy z wykonawcą zaplanowano na 2018 r. a dwa lata później zakończenie prac.

Pod koniec maja br. wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit podtrzymał deklarację, że przetarg na barujący odcinek S1 zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku.

Czytaj więcej