Czytasz: Obowiązkowa tomografia płuc dla palaczy?

Obowiązkowa tomografia płuc dla palaczy?

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych ma pomysł, który może 140 razy przyczynić się do poprawy wyników leczenia raka płuca.

Rak płuca jest obecnie najczęstszym nowotworem złośliwym w Polsce i stanowi pierwszą przyczynę zgonów z powodu choroby nowotworowej. 

W Polsce co roku rozpoznaje się nowotwór płuca u około 14 600 mężczyzn i 7000 kobiet. Eksperci alarmują, że niska przeżywalność w raku płuca związana jest z późnym rozpoznaniem choroby, aż 85% przypadków jest diagnozowanych w stadium zaawansowanym.

Chce temu przeciwdziałać m.in. Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych. Przygotowano kompleksową propozycje zmian i szczegółowy raport w tej sprawie, pod nazwą „Poprawa profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów płuca. Rekomendacje zmian”.

Jego autorzy twierdzą, że o największym przełomie w zapobieganiu i walce z rakiem płuca moglibyśmy mówić, gdyby ludzie przestali mieć kontakt z czynnikami rakotwórczymi, przyczyniającymi się do jego rozwoju (za 85-90% zachorowań odpowiedzialne jest  palenie tytoniu). Edukacja na temat profilaktyki pierwotnej raka płuca stanowi bardzo ważny element działań.

Warto jednak pamiętać, że nie tylko palenie tytoniu jest odpowiedzialne za powstawanie tej choroby, również ekspozycja na azbest i inne substancje karcynogenne, jak metale ciężkie, niektóre gazy, paliwa czy spaliny silników wysokoprężnych. Rosnące zanieczyszczenie środowiska również wpływa na wzrost zachorowalności na nowotwór płuca. Dlatego tak ważne są badania profilaktyczne.

Z opracowań naukowych wynika, że wprowadzenie populacyjnych programów przesiewowych umożliwiających rozpoznanie choroby w fazie przedklinicznej, może 140 razy przyczynić się do poprawy wyników leczenia.

Autorzy raportu sugerują, by u palących papierosy wykonywać tomografię. Niewykluczone, że jesienią ruszy pilotażowy program takich ogólnopolskich badań. Darmowa tomografia miałaby objąć kilka tysięcy palaczy.

W piątek (11 sierpnia) specjalny raport w tej sprawie  trafił do resortu zdrowia.

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych zaapelowała o wprowadzenie obowiązku darmowej tomografii płuc wobec palaczy, którzy mają więcej niż 55 lat i tkwią w nikotynowym nałogu ponad 35 lat. 

Czytaj więcej