Czytasz: Jaka jest historia święta Trzech Króli?

Jaka jest historia święta Trzech Króli?

Święto to nazywane jest tak potocznie. Właściwa nazwa to Objawienie Pańskie.

6 stycznia obchodzimy święto Objawienia Pańskiego, nazywane potocznie świętem Trzech Króli. Jaka jest historia, symbolika i zwyczaje Objawienia Pańskiego?

Uroczystość Objawienia Pańskiego - Święto Trzech Króli 6 stycznia

W Kościele katolickim Objawienie Pańskie przypada 6 stycznia (w Kościele prawosławnym 19 stycznia) i jest świętem nakazanym. Uroczystość Objawienia Pańskiego to święto Epifanii, objawienia się Boga całemu światu. Święto Objawienia Pańskiego czci objawienie się Boga człowiekowi, obecność Boga w historii człowieka, a także uzdolnienie człowieka do rozumowego poznania Boga. Potocznie nazywane jest w Polsce świętem Trzech Króli.

Uroczystość Objawienia Pańskiego - symbolika i historia

Symbole Objawienia Pańskiego to: historia z Ewangelii Mateusza (opisująca przybycie Mędrców ze Wschodu do Betlejem), chrzest Chrystusa w Jordanie i cud przemienienia wody w wino w Kanie Galilejskiej. Historia uroczystości Objawienia Pańskiego rozpoczyna się w końcu IV wieku. Z świętem Objawienia Pańskiego wiążą się postacie trzech osób - Mędrców (Magów). Według tradycji jedna z nich jest czarna, druga młoda, a trzecia stara. Mają przybyć z różnych stron świata do Chrystusa, aby złożyć mu hołd.


Uroczystość Objawienia Pańskiego - zwyczaje

Zwyczaj święcenia tego dnia złota i kadzidła wykształcił się na przełomie wieków XV i XVI wieku. Poświęcanym kadzidłem, którym była żywica z jałowca, okadzano domy i obejście, co miało znaczenie symbolicznego zabezpieczenia go przed chorobami i nieszczęściami. W tym samym celu poświęconym złotem dotykano całej szyi.

Od XVIII wieku upowszechnił się także zwyczaj święcenia kredy, którą zwyczajowo w święto Trzech Króli na drzwiach wejściowych w wielu domach katolickich pisano litery: C†M†B lub K+M+B oraz datę bieżącego roku. Litery te są skrótem od łacińskiego życzenia Christus Mansionem Benedicat (Niech Chrystus błogosławi temu domowi), choć święty Augustyn tłumaczy je jako Christus Multorum Benefactor (Chrystus dobroczyńcą wielu) albo skrótem imion trzech mędrców przekazanych przez legendę średniowieczną: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Znana jest także interpretacja skrótu C†M†B jako pierwszych liter łacińskich nazw trzech zbawczych zdarzeń świętowanych w Epifanię: Cogitum – Matrimonium – Baptisma (łac. Poznanie – Wesele – Chrzest).

Źródło: Wikipedia

Czytaj więcej