Czytasz: "Przedwojenna policja stanowiła elitę wśród elit"

"Przedwojenna policja stanowiła elitę wśród elit"

Policjanci ze śląskiego garnizonu w towarzystwie oficjeli obchodzili dziś 95. rocznicę utworzenia policji województwa śląskiego

Najpierw msza święta w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach, później przemarsz ulicami miasta i uroczystości na placu Sejmu Śląskiego przy pomniku Wojciecha Korfantego. Policjanci ze śląskiego garnizonu w towarzystwie oficjeli, przedstawicieli władz województwa i miasta Katowice, a także emerytowanych policjantów i rodzin, świętowało dziś 95. rocznicę utworzenia policji województwa śląskiego, ale także powrotu części Górnego Śląska do Polski.

Przemarsz policjantów ze śląskiego garnizonu ulicami Katowic:

Defilada, pokaz musztry, policyjna orkiestra, wyróżnienia dla żyjących i salwa honorowa dla tych, którzy zginęli na służbie.

W tym roku przypada 95. rocznica powrotu części Górnego Śląska do Polski. Na straży bezpieczeństwa ówczesnego województwa śląskiego stała policja województwa śląskiego. W czasie plebiscytów funkcjonariusze bronili miast przygranicznych, zakładów pracy, brali też czynny udział w III powstaniu śląskim, którym kierował Wojciech Korfanty. Zanim zaczęła się oficjalnie II wojna światowa, policjanci jako jedni z pierwszych rozpoczęli nierówną walkę z agresorem. W czasie wojny otrzymali rozkaz przegrupowania na tereny wschodnie, tam czekała na nich śmierć. Około 1 200 policjantów ze śląskiego garnizonu zostało zabitych przez NKWD w Katyniu “tylko dlatego, że byli policjantami” powiedział aktualny szef śląskiego garnizonu.

- To dla nas bardzo ważna rocznica. Przed chwilą wspólnie zaśpiewaliśmy Hymn Polski, każdy z nas zna te słowa, dla naszych poprzedników te słowa miały wielką moc i znaczenie - mówił inspektor Krzysztof Justyński, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach. - Patriotyzm, odwaga, poświęcenie, dyscyplina - to te wartości, które po nich oddzieczyliśmy i które cenimy. Pamięć o nich pielęgnujemy w izbie pamięci, na terenie garnizonu jest też specjalny pomnik.
 

Podczas uroczystości na placu Sejmu Śląskiego odczytano list Mariusz Błaszczaka, ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który podkreślił znaczenie śląskich policjantów w okresie przed II wojną światową w budowaniu polskości na terenach przywróconych po plebiscytach do Polski. Zwrócił uwagę na innowacje, które wówczas wprowadzano, a które teraz są normą - funkcja dzielnicowego, komisariat drogowy. To był jeden z lepszych, o ile nie najlpeszy garnizon w Polsce, podbił słowa ministra w swoim wystąpieniu insp. Justyński.

“Tamte wydarzenia stanowią ważny element w budowaniu tożsamości naszego narodu. Utworzenie polskiej policji było niezbędne, stanowiło też jedno z największych wyzwań rodzącej się wówczas administracji [...] Część z nich zginęła na polu walki, pochowani w bezimiennych grobach, próbowano zatrzeć ślady, ale my musimy pamiętać i przypominać o tych bohaterach.” - napisał w liście skierowanym do uczestników piątkowych uroczystości  w Katowicach Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Zobacz zdjęcia z obchodów 95. rocznicy powołania do życia polskiej policji w województwie śląskim:

 - Przedwojenna policja stanowiła elitę wśród elit. Byli strażnikami polskości na tych terenach. Bronili ofiarnie przed wrogiem wewnętrznym i zewnętrznym - powiedział Jan Chrząszcz, wicewojewoda śląski. - Tu na Śląsku policjanci byli symbolem polskości.
 

Bronili, walczyli, ale dopiero stosunkowo niedawno przywrócono pamięć o ich bohaterstwie i poświęceniu. Przez kilkadziesiąt lat zamordowani policjanci i ich rodziny objęci byli “polityczną kwarantanną”. Nie można było o nich pisać albo mówić.

- Bronili ledwo odrodzonej Polski, wielu walczyło o kraj, wielu nie wróciło ze służby ginąc w przededniu II wojny światowej albo w Katyniu - apelowała do słuchaczy Teresa Bracka, prezes Stowarzyszenia Rodzin Policjantów 1939 roku. -  To byli polscy patrioci, dlatego nie powinniśmy zawężać pamięci o nich tylko do kręgów rodzinnych.

Czytaj więcej