Czytasz: 35. rocznica pacyfikacji kopalni Wujek [RELACJA]

35. rocznica pacyfikacji kopalni Wujek [RELACJA]

Prezydent Andrzej Duda w Katowicach: "Dlaczego oni zginęli? Dlaczego byli gotowi zaryzykować życie?"

Godz. 18:55:

Salwa honorowa dla uczczenia bohaterskich górników. Trwa składanie wieńców i kwiatów. Pierwsze składają rodziny poległych górników. Wieniec składa prezydent Andrzej Duda.

Kolejne od Piotra Dudy, przewodniczącego NSZZ Solidarność, Dominika Kolorza, przewodniczącego śląsko-dąbrowskiej Solidarności, Jarosława Szarka, szefa IPN, Michała Wojcika, podsekretarza stanu w ministerstwie sprawiedliwości, Komendanta Głównego Policji, ministra Jana Józefa Kasprzyka, Jarosława Wieczorka, wojewody śląskiego, Wojciecha Saługi, marszałka województwa śląskiego, Marcina Krupy, prezydenta miasta Katowice, Piotra Wiesiołka, prezesa NBP, Stanisława Płatka w imieniu więźniów stanu wojennego.

Wieńce złożyli także m.in.: w imieniu Moniki Rosy - Adam Lejman-Gąska i Adam Szymczyk, w imieniu ambasadora Francji - konsul honorowa Anna Krasuska Terrillon. Paweł Kukiz złożył wieniec w imieniu klubu parlamentarnego Kukiz'15.

Godz. 18:45:

Jarosław Wieczorek odczytuje list premier Beaty Szydło: Naszym obowiązkiem jest pamięć o tym, co wydarzyło się 35 lat temu. Musimy nazywać sprawy po imieniu. Dziś mówimy głośno: chwała bohaterom!

Wiktor Skworc: 35 lat temu na pewno płynęła modlitwa, którą teraz odmówimy: "Ojcze nasz..."


Porucznik Łukasz Bieniek odczytuje Apel Pamięci:

Stajemy do uroczystego apelu pamięci przed bramą kopalni Wujek. Dziś oddajemy cześć bohaterom górnośląskiej ziemi. Wzywam znanych i nieznanych bohaterów stanu wojennego.

Chwała bohaterskim górnikom!
Wzywam ofiary pacyfikacji kopalni Wujek.
Wzywam wszystkich rannych górników.

Zapewniamy ofiary tamtych dni, że ich ofiara nie była daremna.
Przywołuję do nas zwierzchnika sił zbrojnych, Lecha Kaczyńskiego...

Godz. 18:30:

Prezydent Andrzej Duda: Tu walczono o sprawiedliwą, wolną Polskę. 35 lat minęło od tamtego pamiętnego grudnia, kiedy tu, na kopalnię Wujek przyszła wiadomość o wyprowadzeniu przewodniczącego NSZZ Solidarność. Dopiero co założonego. Z którym Polacy wiązali tyle nadziei. Od tego rozpoczął się ten największy strajk.


Ale nie był jedyny. Dzień wcześniej Manifest Lipcowy, dziś Zofiówka. Ale tu, dokładnie tu, zginęli ludzie, Górnicy nie cofnęli się. Nie przestraszyli się. Bo byli górnikami. Górnicy są ludźmi odważnymi. Ludźmi wielkiego ducha. Ludźmi twardymi.


Mur kopalni rozbiły czołgi. Weszły oddziały ZOMO. Bez tarcz. Za to z bronią.

Dlaczego oni zginęli? Dlaczego byli gotowi zaryzykować życie? Dla wolności, sprawiedliwości, elementarnej godności, ale przede wszystkim Solidarności. Nie zostawiamy nikogo. Ta Solidarność przetrwała.

Jest słynna pieśni czerwone maki. Tam jest taka część: bo wolność krzyżami się mierzy.

Ten krzyż jest pod Monte Cassino, jest w Poznaniu, jest w Gdańsku...

Stan wojenny nie był kulturalnym wydarzeniem. Kopalnia Wujek jest tego najlepszym przykładem. To była zdrada. To była hańba. To była zbrodnia. Nazywajmy sprawy po imieniu.


To byli ludzie pozbawieni honoru, którzy się zhańbili. Główni odpowiedzialni nigdy nie odpowiedzieli za swoje czyny. Mam nadzieję, że uda się nam odbudować prawdziwie wolną Polskę.


Cześć i chwała bohaterom!

Godz. 18:20:

Krzysztof Pluszczyk, przewodniczący obchodów:

"Szczęść Boże. Witam rodziny górników zastrzelonych. Górników rannych. Internowanych.
Tu była barykada.
Tu wjechały czołgi.
Tu helikoptery które zrzucały trujące gazy.
Tu nie było zamieszek.
Tu była walka."


Dominik Kolorz:

"Witam górników, lekarzy, pielęgniarki. Witamy prezydenta Andrzeja Dudę. Witamy przewodniczącego Solidarności Piotra Dudę. Witamy parlamentarzystów ziemi śląskiej. Witamy arcybiskupa Skworca. Przewodniczącego Mariana Niemca.


Witam duchownych wszystkich wyznań."

Godz. 18:15:

Przed pomnik dotarł prezydent Andrzej Duda.

Godz. 18:10:

Wśród osób zgromadzonych wokół kopalni są zwolennicy uwolnienia Zygmunta Miernika. Miernik rzucił tortem w sędzinę podczas procesu generała Czesława Kiszczaka. Za to skazano go na 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Godz. 18:05:

Uroczystości odbywają się z asystą honorową Wojska Polskiego. Jej obecność przesądza o treści apelu, który zostanie odczytany przed kopalnią.


Na plac przed pomnikiem Stanisław Płatek wprowadził rodziny górników, którzy zginęli 16 grudnia 1981 roku.

Godz. 17:55:

Przed pomnikiem stoi 9 brzozowych krzyży z nazwiskami ofiar pacyfikacji kopalni Wujek. Wchodzą poczty sztandarowe. Dominują sztandary Solidarności, związków górniczych i kopalni.

Godz. 17:45:

Przy akompaniamencie marszowych utworów, granych przez orkiestrę górniczą, uczestnicy uroczystości wchodzą przed pomnik.

Godz. 17:40

Za chwilę początek głównych obchodów, w asyście wojskowej.

Godz. 17:10:

Przed kopalnią Wujek oczekiwanie na uczestników przemarszu.

Godz. 16:45:

Zakończyła się msza św. Rozpoczął się przemarsz pod kopalnię Wujek.

Godz. 16:30:

Wiktor Skworc przypomina, że rok 2016 to rok pamięci ofiar pacyfikacji kopalni Wujek.

- Trwa krzyż. Trwa choć zmienia się świat. Stoi i wyrasta do miary symboli. Trwa niczym niemy symbol. Jest znakiem rzeczywistości silniejszej niż przemijanie, niż smierć. W krzyżu zawarte są wszystkie krzywdy indywidualne i zbiorowe.

Godz. 16:15:

Rozpoczęła się uroczysta msza św. Celebruje ją arcybiskup Wiktor Skworc. W uroczystościach uczestniczy prezydent Andrzej Duda, przewodniczący związków zawodowych, wojewoda, marszałek, parlamentarzyści, prezydenci miast i samorządowcy

"Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości" - pierwsze czytanie.

Godz. 15:50:

Zakończył się już Bieg Dziewięciu Górników. Wzięło w nim udział 430 uczniów z 40 szkół województwa śląskiego. O 16:00 rozpoczęła się msza w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. O 17:15 wyruszy przemarsz pod Pomnik Górników przy kopalni „Wujek”. W oficjalnej części uroczystości weźmie udział prezydent Andrzej Duda.

Czytaj więcej