Czytasz: Nowoczesna: chcemy wspierać osoby pracujące i mające dzieci

Nowoczesna: chcemy wspierać osoby pracujące i mające dzieci

Proponowany przez Nowoczesną program „Aktywna Rodzina” ma wspierać osoby pracujące, które mają dzieci.

Proponowany przez Nowoczesną program „Aktywna Rodzina” ma wspierać osoby pracujące, które mają dzieci; obejmowałby pomocą większy odsetek dzieci i byłby tańszy niż program Rodzina 500 Plus – przekonywali podczas środowej konferencji prasowej eksperci Nowoczesnej.

Ugrupowanie przedstawiło propozycję programu w połowie marca; ma on być odpowiedzią na rządowy Rodzina 500 plus, który - w ocenie Nowoczesnej - jest nieefektywny i niesprawiedliwy. 

Zgodnie z propozycją Nowoczesnej, rodzina otrzymywałaby w postaci ulg podatkowych 3 tys. rocznie na każde dziecko, rozpoczynając od pierwszego i niezależnie od ich liczby. Uwzględnione mają być wszystkie osoby pracujące, niezależnie od formy rozliczenia dochodów - zarówno te płacące podatek dochodowy PIT, jak i podatek rolny.

 

„Program Rodzina 500 Plus jest krzywdzący dla osób mających jedno dziecko, pracujących na pełny etat przy stawce minimalnej, zniechęca też część osób do podejmowania pracy" - ocenił podczas konferencji prasowej w Katowicach wiceprzewodniczący zarządu regionu śląskiego Nowoczesnej oraz szef partyjnej sieci eksperckiej Lepsza Polska Bartłomiej Gabryś.

 

"Podstawową różnicą i zaletą naszej propozycji jest sposób podejścia do tego, co jest ważne dla rodziny. My stawiamy na to, by osoby, które pracują i chcą mieć dzieci, były doceniane przez państwo, ale nie w sposób wybiórczy, jak to czyni program 500 Plus, nie dotyczący tak naprawdę pierwszego dziecka, ale żeby dotyczyło wszystkich, od pierwszego dziecka. I to jest ta znacząca różnica” – dodał. 

Według zapowiedzi przedstawicieli Nowoczesnej, pomoc finansowa trafiłaby do rodzin, które mieszczą się w pierwszym progu podatkowym, co oznacza, że roczne dochody na podatnika nie przekraczają 85 528 zł. To - jak wskazuje Nowoczesna - dotyczy 97 proc. podatników. 

„Obecnie z programu 500 Plus korzysta mniej niż 60 proc. dzieci, przy naszym rozwiązaniu ten odsetek przekroczyłby 90 proc. Pomocy nie otrzymywaliby tylko ludzie najbogatsi” – wyjaśnił Dawid Orpych z Nowoczesnej. Jak zaznaczył, takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić rocznie 7 mld zł rocznie w porównaniu z rządowym programem. 

Gabryś zwrócił uwagę, że będzie to miało ogromne znaczenie, kiedy zakończy się trwająca obecnie dobra koniunktura. „My proponujemy więc program odpowiedzialny, a nie program wyborczy” – oświadczył. 

Na program "Aktywna rodzina" Nowoczesnej składają się też inne elementy, mające w założeniu wspierać młodych rodziców na rynku pracy. Pierwszy z nich zakłada ułatwienie rodzicom dzieci do 3. roku życia pracy w niepełnym wymiarze godzin. Nowoczesna chce również polepszyć opiekę instytucjonalną nad dziećmi, dlatego postuluje żłobki i kluby malucha w każdej gminie, finansowanie przez państwo 100 proc. składki emerytalnej opiekunek i dofinansowanie - do 200 zł - miesięcznego wynagrodzenia niań. 

Partia chce też realnie zagwarantować miejsca w przedszkolach dla wszystkich 3-latków, a także wprowadzić obowiązek przedszkolny dla 4-latków. 

Nowoczesna proponuje też przywrócenie standardów opieki okołoporodowej, a także szeroki program badań diagnozujących przyczyny niepłodności i działań pomagających je usunąć. Partia chce wprowadzić publiczne finansowanie zabiegów in vitro oraz rozszerzyć katalog bezpłatnych szczepień dla dzieci. 

W ramach programu, Nowoczesna chce usprawnić procedury systemu adopcji dzieci, których rodzice biologiczni nie są znani. Partia chce wspierać rodzinne domy dziecka, skutecznie egzekwować alimenty, a także dać szerokie wsparcie rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi. (PAP)