Silesion.PL

serwis informacyjny

Nowelizacja Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

prca budowlaniec inzynier lekarz biznesman sedzia pilkarski

prca budowlaniec inzynier lekarz biznesman sedzia pilkarski

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) jest szeroko wykorzystywana w gospodarce, nie tylko do celów statystycznych, ale również do klasyfikowania podmiotów gospodarczych w rejestrach urzędowych. W związku z tym, każdy przedsiębiorca, tym samym użytkownik klasyfikacji, stosuje kody PKD do klasyfikowania prowadzonej przez siebie działalności. Od 1 stycznia 2025 r. zostanie wprowadzona zaktualizowana klasyfikacja PKD 2025.

Celem nowelizacji klasyfikacji PKD jest potrzeba dostosowania klasyfikacji do zmieniającej się sytuacji gospodarczej oraz społecznej w Polsce i w Unii Europejskiej. Znowelizowana klasyfikacja będzie obejmowała nowe rodzaje działalności, które pojawiły się w gospodarce w ostatnich latach oraz zapewni zharmonizowanie statystyk gospodarczych w ramach Unii Europejskiej w takich dziedzinach, jak gospodarka cyfrowa, gospodarka cyrkulacyjna czy bio-gospodarka. Ponadto, nowelizacja PKD pozwoli na uwzględnienie potrzeb użytkowników krajowych.

W maju 2022 r. przyjęta została propozycja nowej struktury NACE. W związku z tym, że odpowiednikiem klasyfikacji NACE, na poziomie krajowym, jest Polska Klasyfikacja Działalności PKD Główny Urząd Statystyczny prowadzi konsultacje dotyczące poziomu krajowego nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2025, opartej na zrewidowanej NACE Rev. 2.1. Konsultacje te umożliwią użytkownikom klasyfikacji PKD zaproponowanie zmian na poziomie krajowym – tj. piątego znaku PKD (XX.XX.A).

Wniosek o zmianę klasyfikacji PKD jak i projekty struktur klasyfikacji NACE Rev. 2.1 i PKD 2025 dostępne są pod adresem: https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkd_nowelizacja/pkd_nowelizacja.htm

Znaczenie Polskiej Klasyfikacji Działalności i jej powszechne wykorzystywanie nie tylko do celów statystycznych oraz jej powiązanie ze Statystyczną Klasyfikacją Działalności Gospodarczych w Unii Europejskiej – NACE sprawiają, że wszelkie zmiany klasyfikacji muszą być szeroko konsultowane z gronem odbiorców instytucjonalnych wzorem konsultacji realizowanych na potrzeby spisów powszechnych. Polska Klasyfikacja Działalności stanowi podstawę określania rodzaju działalności podmiotów gospodarczych rejestrowanych w Polsce w rejestrach REGON, KRS i CEiDG oraz w systemach ewidencji podmiotów gospodarczych, statutach, umowach spółek, aktach notarialnych i regulaminach wewnętrznych.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024