Czytasz: Nowe miejsca pracy dla więźniów na Śląsku

Nowe miejsca pracy dla więźniów na Śląsku

Na Śląsku prawie połowa skazanych z zasądzonymi alimentami pracuje. Tylko w tym roku spłacono zobowiązania alimentacyjne w kwocie ponad 900 tys. złotych.

I choć otwarcie pierwszej hali produkcyjnej w więzieniu jeszcze przed nami, dyrektorzy wciąż poszukują nowych pomieszczeń, które można przystosować pod zatrudnienie.

Skazani szlifują odlewy żeliwne

W Zakładzie Karnym w Wojkowicach właśnie uruchomiono pomieszczenie po dawnych magazynach i zatrudniono tam osadzonych. Szlifują żeliwne odlewy. Dziś pracuje ich 25, wkrótce zostanie uruchomiona II zmiana i docelowo zatrudnienie znajdzie 40 skazanych. Wkrótce rozpocznie się również budowa pierwszej w Wojkowicach hali produkcyjnej. Na 400 m2 będą zatrudnieni skazani w branży meblarskiej. To ważne przedsięwzięcie umożliwiające zatrudnienie skazanych, którzy poza murami więzień pracować nie mogą.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Nie każdy skazany może pracować poza więziennym murem. Decydujące jest tu przede wszystkim bezpieczeństwo społeczeństwa. Wśród osób pracujących w więzieniu są jednak i takie, dla których to okres przejściowy. Jeśli się sprawdzą, mają szansę na pracę za murami, w prywatnych zakładach pracy.

Jest praca dla więźniów

Od kwietnia 2016r. Służba Więzienna realizuje program „Praca dla więźniów”. W okręgu katowickim w tym czasie pracowało ok. 34 % skazanych. Dziś pracuje co drugi więzień. Skazani nie tylko pracują na rzecz więzień, w kuchni, magazynach czy warsztatach, ale również w specjalnie przystosowanych pomieszczeniach wewnątrz murów jednostek. Tylko w ciągu ostatnich 2 lat oddano do użytku 12  takich pomieszczeń (AŚ Bytom, AŚ Katowice, ZK Cieszyn, ZK Herby, ZK Jastrzębie Zdrój, ZK Racibórz, ZK Wojkowice). Ostatnio, w AŚ Katowice, uruchomiono również nowe pomieszczenie do pracy dla kobiet. Co robią skazani za więziennym murem? Składają tekturowe kratownice i długopisy, montują komponenty do sprzętu AGD, podzespoły do samochodów i elementy mebli, spawają zbrojenie. Zarabiają, pomagają rodzinom, spłacają długi.

Stwórz miejsce pracy w więzieniu. To się opłaca

Stworzenie miejsca pracy dla skazanego wewnątrz więzienia jest opłacalne. Przedsiębiorca zatrudniający skazanego odpłatnie ma możliwość uzyskania dofinansowania działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych ze środków Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy w formie nieoprocentowanej pożyczki, bezzwrotnej dotacji. Dziś kontrahent zatrudniający osadzonego odpłatnie może uzyskać zwrot w formie ryczałtu w wysokości 35% wynagrodzenia skazanego brutto. Nie musi się również martwić o ochronę miejsca pracy czy parku maszynowego.

Co dalej z pracą dla więźniów

Tak dobry bilans zatrudnienia skazanych to efekt ogromnej pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej. To z jednej strony kilkaset rozmów z potencjalnymi kontrahentami, z drugiej -  odpowiednia gospodarka i zarządzanie infrastrukturą jednostek. Skazanych trzeba też wyselekcjonować z grupy, przeszkolić, przygotować do zatrudnienia i nadzorować. W efekcie osadzeni podnoszą swoje kwalifikacje, zarabiają środki na spłatę zadłużeń i zobowiązań finansowych, uczą się dyscypliny pracy  i systematyczności. Część z nich, po odbyciu kary, znajduje zatrudnienie u dotychczasowych pracodawców. Inni dostają skuteczne narzędzie umożliwiające dobry start w nowe życie za murami.