Czytasz: Nowe bezpłatne leki dla seniorów

Nowe bezpłatne leki dla seniorów

Co się zmieni po 1 stycznia 2017 roku. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt zmian na liście bezpłatnych leków dla seniorów.

Po 1 stycznia seniorzy mogą spodziewać się nowej listy bezpłatnych leków 

Zakłada się, że refundacją zostaną objęte preparaty insulin ludzkich i analogów szybkodziałających z grupy limitowej 14.1, hormony trzustki – insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich. Ponadto do wykazu bezpłatnych leków dla seniorów dodano leki zawierające substancję czynną pramipexolum do stosowania w leczeniu pacjentów z objawami idiopatycznej choroby Parkinsona u dorosłych, w monoterapii (bez lewodopy) lub w skojarzeniu z lewodopą, tzn. w czasie trwania choroby, do jej późnych okresów, kiedy działanie lewodopy słabnie lub staje się nierówne i występują wahania skuteczności leczenia (wyczerpanie dawki lub efekt przełączania-zjawisko „on-off”).

Na liście Ministerstwa Zdrowia znalazł się również lek zawierający umeclidinii bromidum do stosowania u dorosłych pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc w ramach leczenia podtrzymującego.

W projekcie listy bezpłatnych leków dla seniorów nie znalazły się niesterydowe leki przeciwbólowe zawierające naproksen. Spośród wielu leków obecnych na tej liście stosowanych u pacjentów z chorobą i zespołem Parkinsona usunięto leki  zawierające  substancję czynną biperidenum.

Lista zwiększyła się za to o 8 nowych pozycji kodów EAN leków będących odpowiednikami leków już wcześniej obecnych w tym wykazie.

Konsultacje projektu Ministerstwa Zdrowia trwały do 27 grudnia do godziny 12.

LISTA LEKÓW REFUNDOWANYCH OD 1 STYCZNIA 2017 - ZOBACZ PROJEKT

Czytaj więcej